Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

Строк надання послуги:

20 календарних днів 

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Департамент економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації

Категорія заявників

 Особи, які здійснюють діяльність в м. Харкові та Харківській області

Центри надання адміністративних послуг, у яких можливо отримати послугу

 • Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)
 • ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)
 • ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)
 • ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)
 • ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)
 • ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)
 • ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)
 • ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Плеханівська, 42)
 • ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)
 • Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)
 • ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)

Документи, які подаються

 • Лист звернення про державну реєстрацію договору (контракту);
 • Інформаційну картку договору (контракту) за формою, що встановлює Мінекономрозвитку;
 • Договір (контракт) (оригінал і копію), засвідчені в установленому порядку;
 • Засвідчені копії установчих документів суб'єкта (суб'єктів) зовнішньоекономічної діяльності України та свідоцтва про його державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності;
 • Документи, що свідчать про реєстрацію (створення) іноземної юридичної особи (нерезидента) в країні її місцезнаходження (витяг із торгівельного, банківського або судового реєстру тощо). Ці документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі України, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше. Зазначені документи можуть бути засвідчені також у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС;
 • Відповідний дозвіл (ліцензію), якщо згідно із законодавством України цього вимагає діяльність, що передбачається договором (контрактом);
 • Документ про оплату послуг за державну реєстрацію договору (контракту) (платіжне доручення з оригінальною відміткою банку)
 • У разі обгрунтованої потреби органи державної реєстрації можуть вимагати інші документи, що стосуються визначення цілей, умов діяльності, спроможності учасників виконати договір (контракт), а також відповідності його законодавству

Платність надання адміністративної послуги

За державну реєстрацію договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність справляється плата у розмірі шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на день реєстрації.

Реквізити рахунку для зарахування надходжень до місцевих бюджетів:

Код класифікації доходів бюджету  22010900 "Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань)"

Отримувач: УК у Шевченківському районі м. Харкова

Код отримувача (ЄДРПОУ): 37999654

Банк отримувача: ГУДКСУ у Харківській області

Код банку (МФО ГУДКСУ): 851011

Номер рахунку: 33219852700003

Спосіб отримання послуги

Особисто або уповноважений представник заявника у разі наявності належним чином оформленого доручення на отримання документів та документа, що посвідчує особу

Результат надання адміністративної послуги

Картка державної реєстрації договору (контракту) та спеціальна відмітка про державну реєстраціюна договорі (контракті) та оригінал договору (контракту) або письмова відмова 

Додаткова iнформацiя

Строк дії адміністративного акту:

Строк на який укладено договір (контракт) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • Умови договору (контракту) не відповідають законодавству України;
 • До суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, який подав лист - звернення про реєстрацію договору (контракту), застосовано санкції згідно зі статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";
 • Існує заборона на передбачений вид спільної діяльності згідно із законодавством України.

Інформаційні картки