green arm

Центр надання адміністративних послуг м. Харкова

email phone

Отримати консультацію

+38057-725-03-33

+38063-725-03-33

+38098-725-03-33

+38099-725-03-33

Внесення запису про скасування державної реєстрації прав

12.07.2018

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Департамент реєстрації ХМР

Категорія заявників:

  Особи, об’єкти нерухомого майна яких знаходяться  в м. Харкові та Харківській області

Центри надання послуг, у яких можливо отримати послугу:

Документи, які подаються:

 1. Заява про скасування (формується та роздруковується адміністратором Центру надання адміністративних послуг)
 2. Документ, що посвідчує особу заявника (уповноваженної особи у разі подання нею документів) : паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його замінює. У разі вилучення у громадянина України паспорта громадянина України у зв’язку з отриманням дозволу для виїзду за кордон на постійне проживання документом, що посвідчує особу громадянина України, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне проживання за кордоном. Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження. (пред'являється)
 3. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків, крім випадків, коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку та має відмітку в паспорті громадянина України
 4. Документ, що підтверджує повноваження особи, що діє від імені заявника (пред'являється)
 5. Рішення суду про скасування:
 6. - рішення про державну реєстрацію прав;
 7. - документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав;
 8. - скасування записів про проведену державну реєстрацію прав;
 9. - рішення про внесення змін до запису Державного реєстру прав;
 10. - про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

Спосіб отримання послуги:

Особисто суб'єктом звернення або уповноваженою ним особою 

Строк надання адміністративної послуги:

Надається у строк, що не перевищує  2 години з часу реєстрації  відповідного рішення суду в Державном реєстрі прав

Результат надання адміністративної послуги:

Витяг з Державного реєстру прав  в електронній  або  в паперовій формі

Внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запису про скасування державної реєстрації прав

Рішення про відмову в державній реєстрації прав

Інформація про стан розгляду заяви (запиту)

Нормативні акти, які регламентують надання адміністративної послуги

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

 1. ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗУПИНЕННЯ РОЗГЛЯДУ ЗАЯВИ:
 2. -подання документів для державної реєстрації прав не в повному обсязі, передбаченому законодавством;
 3. - неподання заявником чи неотримання державним реєстратором інформації про зареєстровані до 1 січня 2013 року речові права на відповідне нерухоме майно, якщо наявність такої інформації є необхідною для державної реєстрації прав.
 4. ПЕРЕЛІК ПІДСТАВ ДЛЯ ВІДМОВИ:
 5. - заявлене речове право не підлягає державній реєстрації відповідно до Закону;
 6. - заява про державну реєстрацію прав подана неналежною особою;
 7. - подані документи не відповідають вимогам, встановленим законом;
 8. - подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно;
 9. - наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно;
 10. - наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно;
 11. - після завершення строку, встановленого частиною третьою статті 23 Закону (протягом 30 робочих днів з моменту отримання рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав), не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав;
 12. - заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об'єктом незавершеного будівництва подано не до нотаріуса, який вчинив таку дію;
 13. - заяву про державну реєстрацію прав в електронній формі подано особою, яка згідно із законодавством не має повноважень подавати заяви в електронній формі;
 14. - заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлене речове право вже зареєстровано у Державному реєстрі прав;
 15. - заявника, який звернувся із заявою про державну реєстрацію прав, що матиме наслідком відчуження майна, внесено до Єдиного реєстру боржників.
 16. У разі надходження у встановленому порядку відомостей з Державного земельного кадастру про відсутність в останньому відомостей про земельну ділянку

Інформаційні картки

 1. Інформаційна_картка.pdf   Завантажити  (586 KB)