Відтепер у Регіональному центрі послуг кожний другий вівторок місяця з 12.00 до 14.00 буде здійснюватися особистий прийом громадян представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини по Харківській області.

Довідково: Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території України і в межах її юрисдикції на постійній основі здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, який у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, чинними міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Відповідно до покладених завдань регіональні представництва Уповноваженого здійснюють:

- моніторинг додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина;

- надають пропозиції Уповноваженому щодо забезпечення прав і свобод людини;

- роз’яснюють за дорученням Уповноваженого заходи, яких має вжити особа, що подала звернення до Уповноваженого;

- забезпечують взаємодію Уповноваженого із представниками інститутів громадянського суспільства;

- забезпечують організацію та здійснення прийому громадян;

- вживають заходів щодо реалізації положень Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання;

- налагоджують зв’язки з територіальними органами державних органів влади, та взаємодіють з органами місцевого самоврядування;

‑ забезпечують взаємодію Уповноваженого із неурядовими громадськими організаціями та інше.