Екологія

Послуги

Реєстрація декларації про відходи

Реєстр декларацій про відходи

Реєстр виданих ліцензій на провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами

Висновок з оцінки впливу на довкілля

Єдиний державний реєстр з оцінки впливу на довкілля

Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів