Реєстрація актів цивільного стану

Послуги

Державна реєстрація шлюбу

Державна реєстрація розірвання шлюбу

Державна реєстрація зміни імені

Видачу витягу з Реєстру

Видача повторного свідоцтва про народження

Видача повторного свідоцтва про шлюб

Видача повторного свідоцтва про зміну імені

Видача повторного свідоцтва про смерть

Державна реєстрація шлюбу

Видача повторного свідоцтва про розірвання шлюбу

Внесення змін, доповнень до актового запису цивільного стану

Поновлення актового запису цивільного стану

Анулювання актового запису цивільного стану