ЧАСТІ ПИТАННЯ: Інше

Які документи посвідчують особу?

 Відповідно до ст. 13 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"

1) документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України:

а) паспорт громадянина України;

б) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

в) дипломатичний паспорт України;

г) службовий паспорт України;

ґ) посвідчення особи моряка;

д) посвідчення члена екіпажу;

е) посвідчення особи на повернення в Україну;

є) тимчасове посвідчення громадянина України;

2) документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус:

а) посвідчення водія;

б) посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;

в) посвідка на постійне проживання;

г) посвідка на тимчасове проживання;

ґ) картка мігранта;

д) посвідчення біженця;

е) проїзний документ біженця;

є) посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

ж) проїзний документ особи, якій надано додатковий захист.

Які функції адміністратора центру надання адміністративних послуг?

Статтею 13 Закону України «Про адміністративні послуги» визначено, що

Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання;

3) видача або забезпечення направлення через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення щодо можливості отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами надання адміністративних послуг;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом

8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

Хто здійснює розгляд та приймає рішення за заявами, які подані адміністратору центру надання адміністративних послуг?

Відповідно до ст.Закону України «Про адміністративні послуги» адміністративні послуги надаються суб’єктами надання адміністративних послуг безпосередньо або через центри надання адміністративних послуг. 

Адміністративні послуги в електронній формі надаються через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування. 

За ст. 1 зазначеного Закону суб’єкт надання адміністративної послуги - орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, державний реєстратор, суб’єкт державної реєстрації, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

Таким чином, розгляд та прийняття рішення за заявами, які подані адміністратору центру надання адміністративних послуг здійснюється відповідним суб’єктом надання адміністративної послуги.

Чи здійснюється зміна особистих рахунків за комунальні послуги через Центр надання адміністративних послуг м.Харкова та його територіальні підрозділи, у тому числі, Регіональний центр?

 Зазначені послуги надаються безпосередньо відповідними коммунальними підприємствами.

Що таке безоплатна правова допомога?

Безоплатна правова допомога – правова допомога, яка гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел.

Закон України «Про безоплатну правову допомогу» визначає порядок надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги.

Безоплатна первинна правова допомога, суб’єктами права на яку є усі особи, які перебувають під юрисдикцією України, включає такі види правових послуг, як надання правової інформації;  консультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв, скарг, інших документів правового характеру (крім процесуальних), а також надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Безоплатну первинну правову допомогу надають місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги/бюро правової допомоги усім громадянам України, які перебувають під юрисдикцією України

Безоплатна вторинна правова допомога – вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя, і включає такі види правових послуг, як захист; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на таку допомогу в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення документів процесуального характеру.

Надання безоплатної вторинної правової допомоги здійснюють регіональні та місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги:

·      особам, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує   двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб,   які  належать до основних соціальних і демографічних груп населення;

·      інвалідам, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що   неперевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;

·      дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які перебувають у складних   життєвихобставинах, дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

·        внутрішньо переміщеним особам;

·        громадянам України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб;

·       особам, до яких застосовано адміністративне затримання або адміністративний арешт;

·       особам, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються   затриманими;

·       особам, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;

·   особам, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом   для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії;

·       особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні     військовослужбовців або обмеження волі;

·       особам, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового         або  тимчасового захисту;

·       ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни,   гарантії  їх соціального захисту";

·       особам, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;

·       особам, які належать до числа жертв нацистських переслідувань;

·     особам, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку   поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

·   особам, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання  фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;

·      особам, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку;

·      особам, реабілітованим відповідно до законодавства.

     (джерело сайт Міністерства)

Як отримати безоплатну правову допомогу?

Отримати правову допомогу можна звернувшись до найближчого центру з надання безоплатної правової допомоги. 

Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103 (цілодобово та безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах України) 

Які категорії громадян мають право на позачергове обслуговування в ЦНАП м. Харкова?

Відповідно до статті 38 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» в ЦНАП м. Харкова та його територіальних підрозділах особи з інвалідністю  обслуговуються  позачергово.

Не знайшли відповідь на запитання?

Якщо ви не знайшли відповідь на Ваше запитання  – надішліть лист за допомогою сервісу «Надіслати питання»