ДЕПАРТАМЕНТ РЕЄСТРАЦІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ДЕПАРТАМЕНТ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ТА СПОЖИВЧОГО РИНКУ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

«ОН-ЛАЙН» РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ (ПЕРЕБУВАННЯ)/
ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ОСОБИ
(інструкція користувача)

м. Харків, 2018

Що таке «он-лайн» реєстрація місця проживання особи та які її переваги?

«Он-лайн» реєстрація місця проживання (перебування) та зняття з реєстрації місця проживання (далі за текстом – «он-лайн» реєстрація) представляє собою пілотний проект, запроваджений у місті Харкові, метою якого є спрощення процедури реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання, реєстрації місця перебування, шляхом:

- направлення заявником сканованих документів для їх попереднього розгляду співробітниками органу реєстрації та отримання протягом дня інформації про результати розгляду відповідних документів: заявнику буде повідомлено, що подання оригіналів зазначених документів до Центру надання адміністративних послуг м. Харкова та його територіальних підрозділів (далі – ЦНАП) достатньо для здійснення реєстрації місця проживання (перебування), зняття з реєстрації місця проживання або буде зазначено про необхідність усунути виявлені недоліки та подати оригінали документів, з урахуванням усунутих недоліків до ЦНАП і отримати відповідну адміністративну послугу;

- заощадження часу заявника – нема потреби двічі звертатися до ЦНАП (для подачі документів, та в подальшому – за отриманням результату надання адміністративної послуги), достатньо звернутися лише один раз до ЦНАП після отримання повідомлення від органу реєстрації про результати попереднього розгляду сканованих документів та подати оригінали відповідних документів до ЦНАП і протягом 30 хвилин отримати результат адміністративної послуги;

- за бажанням заявника реалізована можливість звернутися до ЦНАП за отриманням відомого та вже очікуваного результату надання адміністративної послуги у зручний для особи час – шляхом попереднього запису через вкладку Попередня реєстрація в черзі на сайті ЦНАП, обравши відповідну послугу он-лайн.

Як скористатись послугою «он-лайн» реєстрація?

У першу чергу необхідно перейти на сайт Центру надання адміністративних послуг міста Харкова, далі - увійти у електронний кабінет та здійснити реєстрацію електронного кабінету.

Після реєстрації слід здійснити перехід до наступних вкладок: «Особистий кабінет» «Заявки» «Адміністративні послуги» «Електронні консультації по адміністративним послугам» «Нова». Таким чином, у особи реалізується можливість оформити заяву на отримання консультації.

В темі електронної консультації слід зазначити послугу, яку особа бажає отримати (реєстрація місця проживання/перебування або зняття з реєстрації місця проживання) та район міста Харкова, в якому планується зареєструвати місце проживання/перебування або здійснити зняття з реєстрації місця проживання (Шевченківський, Новобаварський, Київський, Слобідський, Холодногірський, Московський, Індустріальний, Немишлянський, Основ’янський) та поставити відмітку в полі «Реєстрація населення».

Для завантаження сканованих копій документів, слід приєднати відповідні файли до заявки на отримання електронної консультації. В разі наявності питань також реалізована можливість їх задати у відповідній графі електронної заявки «питання»

Зауважуємо, що обсяг одного приєднаного файла не повинен перевищувати 1 мегабайт, рекомендований тип файла JPG (малюнок JPEG).

Після завершення попередніх етапів та для направлення електронної заявки до розгляду, слід її зберегти та відправити адміністратору ЦНАП детальний опис можна знайти по кнопці «Інструкція» на сторінці електронних консультацій.

Протягом одного дня заявнику надійде відповідь за результатами розгляду його електронної заявки, в якій буде зазначено результат попереднього розгляду сканованих копій документів та буде рекомендовано усунути наявні недоліки (у разі їх наявності) або буде повідомлено про відсутність відповідних недоліків та буде запропоновано подати до ЦНАП оригінали відповідних документів для безпосереднього отримання обраної заявником адміністративної послуги.

Документи, необхідні для реєстрації місця проживання (перебування)

1) Заява встановленої форми про: реєстрацію місця проживання
або реєстрацію місця проживання малолітньої дитини
або реєстрацію місця перебування;

2) Документ, до якого вносяться відомості про місце проживання (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист). Якщо дитина не досягла 16 років, подається свідоцтво про народження;

3) Заява про зняття особи з реєстрації місця проживання (у разі здійснення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання).

4) Документи, що підтверджують:

- право на проживання в житлі, - ордер, свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи.

У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї – при подальшій подачі оригіналів документів через ЦНАП відповідній особі також необхідно буде прибути до ЦНАП для підтвердження власним підписом надання відповідної згоди з пред’явленням документів, що посвідчують її особу і підтверджують статус власника/співвласника, наймача.

- проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації, - довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини за встановленою формою - для військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби;

5) Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку);

6) У разі подання заяви представником особи також подаються:

- документ, що посвідчує особу представника;

- документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини - батьками (усиновлювачами).

7) Квитанцію про сплату адміністративного збору*:

- у разі звернення особи протягом 30 днів з моменту зняття з реєстрації – в розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати (13,60 грн);

- у разі звернення особи з порушенням зазначеного терміну – в розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати (40,80 грн);

Примітка:

- у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу*;

- при реєстрації місця перебування адміністративний збір не сплачується.

Особливості реєстрації місця проживання дітей*:

- реєстрація місця проживання дитини за заявою законного представника (одного із батьків) здійснюється за згодою іншого законного представника (другого із батьків);

- у разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування);

- документи, що підтверджують право на проживання в житлі або згода власника/співвласників житла, наймача та членів його сім’ї не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників.

Документи, необхідні для зняття з реєстрації місця проживання особи:

1) заява встановленої форми про зняття реєстрацію місця проживання;

2) свідоцтво про смерть*;

3) інші документи, які свідчать про припинення підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених законодавством документів)**;

4) документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання. Якщо дитина не досягла 16 років, подається свідоцтво про народження;

5) військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку

6) квитанція про сплату адміністративного збору;

- у разі звернення особи протягом 30 днів з моменту зняття з реєстрації – в розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати (13,60 грн);

- у разі звернення особи з порушенням зазначеного терміну – в розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати (40,80 грн).

7) у разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:

- документ, що посвідчує особу представника;

- документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини - батьками (усиновлювачами)***.

Примітка:

* свідоцтво про смерть, як підстава для зняття з реєстрації місця поживання подається разом з відповідною заявою;

** зняття з реєстрації місця проживання на підставі поданих документів, які свідчать про припинення підстав на право користування житловим приміщенням, здійснюється за заявою про зняття з реєстрації місця проживання у зв'зку з відчуженням майна

Особливості зняття з реєстрації місця проживання дітей***

- зняття з реєстрації місця проживання дитини за заявою законного представника (одного із батьків) здійснюється за згодою іншого законного представника(другого із батьків);

- у разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

- зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку та піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки та піклування.

Пам’ятка для осіб, які бажають подати документи для реєстрації місця проживання (перебування)/зняття з реєстрації місця проживання

Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом тридцяти календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання.

Слід зазначити, що згідно вимог чинного законодавства України батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.

Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена органом реєстрації з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання. В такому випадку адміністративний збір стягується лише за одну послугу. Для цього достатньо звернутися до ЦНАП за новим місцем проживання і подати визначені законодавством документи. При цьому, місцевий орган реєстрації, який прийняв рішення про реєстрацію місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання, направляє повідомлення місцевому органу реєстрації за попереднім місцем проживання, що відповідна особа знята з реєстрації. Таким чином, у особи є можливість заощадити, як власні кошти, так і свій час.

Реєстрація місця проживання/перебування або зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється в день подання особою або її представником визначених законодавством документів.

За реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання сплачується адміністративний збір:

- у разі звернення особи протягом встановленого строку – в розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати (13,60 грн);

- у разі звернення особи з порушенням встановленого строку – в розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати (40,80 грн).

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги з напрямку реєстрації місця проживання

1. Особа не подала документів або інформації, необхідних для реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання;

2. Подані документи є недійсними або у них міститься недостовірна інформація;

3. Для реєстрації/зняття з реєстрації звернулась особа, яка не досягла 14-річного віку.