green arm

Центр надання адміністративних послуг м. Харкова

email phone

Отримати консультацію

+38057-725-03-33

+38063-725-03-33

+38098-725-03-33

+38099-725-03-33

Державна реєстрація обтяження речового права, іпотеки на нерухоме майно

04.01.2019

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Департамент реєстрації ХМР

Категорія заявників:

Особи, об’єкти нерухомого майна яких знаходяться  в  Україні

Центри надання послуг, у яких можливо отримати послугу:

Документи, які подаються:

 1. Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо обтяження речового права)(формується та роздруковується адміністратором Центру надання адміністративних послуг)
 2. Документ, що посвідчує особу заявника (уповноваженної особи у разі подання нею документів) : паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його замінює. У разі вилучення у громадянина України паспорта громадянина України у зв’язку з отриманням дозволу для виїзду за кордон на постійне проживання документом, що посвідчує особу громадянина України, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне проживання за кордоном. Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження. (пред'являється)
 3. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків, крім випадків, коли особа через свої релігійні або інші переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку та має відмітку в паспорті громадянина України
 4. Документ, що підтверджує повноваження особи, що діє від імені заявника (пред'являється)
 5. Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору. У разі коли особа, речові права, обтяження таких прав якої підлягають державній реєстрації, звільнена від сплати адміністративного збору, документ, що підтверджує сплату адміністративного збору не подається. У такому разі заявник пред'являє документ, що підтверджує право на звільнення від сплати адміністративного збору.
 6. Оригінал документів, що підтверджують виникнення, перехід та припинення обтяжень речових прав на нерухоме майно,   а саме
 7. Для державної реєстрації обтяження нерухомого майна іпотекою на підставі іпотечного договору, у тому числі у зв’язку із зміною умов обтяження нерухомого майна іпотекою, також подається заставна, якщо іпотечним договором передбачено її видачу
 8. Для державної реєстрації припинення обтяження нерухомого майна іпотекою у разі придбання (передачі) за результатами прилюдних торгів (аукціонів) нерухомого майна, що є предметом іпотеки, подається примірник акта про реалізацію предмета іпотеки.

Платність:

Платність надання адміністративної послуги: Платно

За державну реєстрацію обтяжень речових прав справляється адміністративний збір у 0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних громадян -100,0 грн.

За державну реєстрацію іпотеки справляється адміністративний збір у 0,05 розмірі прожиткового мінімуму для працездатних громадян - 100,0 грн.

Отримувач:  УК мХаркові/мХарків/22012600

Код отримувача: 37999649

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)

Код банку отримувача: 899998

Рахунок: 31415530020002

Код класифікації: 22012600

Призначення платежу: адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

У разі відмови у державній реєстрації прав адміністративних збір не повертається.

У разі відкликання заяви про державну реєстрацію прав адміністративний збір підлягають поверненню.

Спосіб отримання послуги:

Особисто або уповноваженою особою;

В електронній формі  суб'єкту державної реєстрації  прав або нотаріусу через веб-портал Мін'юсту за заявою органу державної влади, його посадової особи, якими встановлено, змінено або припинено обтяження

Строк надання адміністративної послуги:

У строк, що не перевищує 2 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі прав

Результат надання адміністративної послуги:

Витяг з Державного реєстру  прав та внесення до відкритого розділу Державного реєстру прав відповідних відомостей про речові права та їх обтяження, про об'єкти та суб'єктів цих прав

Рішення про відмову в державній реєстрації прав

Спосіб отримання:

- в електронній або у паперовій формі 

 Інформація про стан розгляду заяви (запиту)

Додаткова iнформацiя:

Заява може бути відкликана заявником у будь-який час, крім суботи, неділі та святкових днів, до прийняття державним реєстратором рішення щодо державної реєстрації прав або щодо відмови в такій реєстрації  

Нормативні акти, які регламентують надання адміністративної послуги

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

 1. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ В ПРИЙНЯТТІ ЗАЯВИ:
 2. Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень не приймається за відсутності документа, що підтверджує оплату послуг, та у разі внесення відповідної плати не в повному обсязі.
 3. ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗУПИНЕННЯ РОЗГЛЯДУ ЗАЯВИ:
 4. Подання документів для державної реєстрації не в повному обсязі,передбаченому законодавством;
 5. Неподання заявником чи неоримання державним реєстратором інформації про зареєстровані до 1 січня 2013 року речові права на відповідне нерухоме майно , якщо наявність такої інформації є необхідною для державної реєстрації
 6. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ В ДЕРЖАВНІЙ РЕЄСТРАЦІЇ:
 7. заявлене обтяження не підлягають державній реєстрації відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"
 8. заява про державну реєстрацію прав подана неналежною особою;
 9. подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження;
 10. подані документи не відповідають вимогам, встановленим Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"
 11. наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями;
 12. заяву про державну реєстрацію обтяжень щодо попереднього правонабувача подано після державної реєстрації права власності на таке майно за новим правонабувачем;
 13. наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно;
 14. заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва подано не до нотаріуса, який вчинив таку дію;
 15. заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлене обтяження вже зареєстровано у Державному реєстрі прав.
 16. після завершення строку, встановленому Законом, не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав;
 17. заяву про державну реєстрацію обтяжень в електронній формі подано особою, яка згідно із законодавством не має повноважень подавати заяви в електронній формі.
 18. У разі надходження у встановленому порядку відомостей з Державного земельного кадастру про відсутність в останньому відомостей про земельну ділянку

Інформаційні картки

 1. Інформаційна_картка.pdf   Завантажити  (221 KB)