green arm

Центр надання адміністративних послуг м. Харкова

email phone

Отримати консультацію

+38057-725-03-33

+38063-725-03-33

+38098-725-03-33

+38099-725-03-33

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування)

01.02.2019

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Департаменту реєстрації ХМР

Центри надання послуг, у яких можливо отримати послугу:

 • Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)
 • Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)

Документи, які подаються:

 1. Документи подаються головою комісії з припинення, або ліквідатора, або уповноваженої особи (далі – заявником)
 2. ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ В РЕЗУЛЬТАТІ ЇЇ ЛІКВІДАЦІЇ (КРІМ МІСЦЕВОЇ РАДИ, ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЦЕВОЇ РАДИ, ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ МІСЦЕВОЇ РАДИ):
 3. Заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації   Завантажити  (200 KB)
 4. Довідка архівної установи про прийняття документів, що відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню
 5. ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ – МІСЦЕВОЇ РАДИ, ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЦЕВОЇ РАДИ, ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ МІСЦЕВОЇ РАДИ:
 6. Заява про державну реєстрацію припинення юридичної особи в результаті її ліквідації   Завантажити  (200 KB)
 7. ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ПРИПИНЕННЯ БАНКУ У ЗВ’ЯЗКУ З ПРИЙНЯТТЯМ РІШЕННЯ ПРО ВІДКЛИКАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ЛІЦЕНЗІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЮ БАНКУ:
 8. Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження звіту про завершення ліквідації банку
 9. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує повноваження представника (крім випадку, коли відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) - у разі подання документів представником
 10. Якщо документи подаються особисто, заявник пред'являє документ, що відповідно до закону посвідчує особу

Спосіб отримання послуги:

У паперовій формі документи подаються заявником особисто у ЦНАП.

Поштовим відправленням на поштову адресу Департаменту реєстрації Харківської міської ради - 61003, м. Харків, майдан Конституції, 7

В електронній формі документи подаються через портал електронних сервісів

Строк надання адміністративної послуги:

Державна реєстрація проводиться протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів

Зупинення розгляду документів здійснюється проводиться протягом 24 годин після надходження документів, крім вихідних та святкових днів.

Строк зупинення розгляду документів - 15 календарних днів з дати їх зупинення

Результат надання адміністративної послуги:

Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

Повідомлення про відмову у державній реєстрації із зазначенням виключного переліку підстав для відмови

Додаткова iнформацiя:

Результати надання адміністративної послуги у сфері державної реєстрації в електронній формі оприлюднюються на порталі електронних сервісів та доступні для їх пошуку за кодом доступу.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для державної реєстрації, повертаються (видаються, надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх повернення 

Нормативні акти, які регламентують надання адміністративної послуги

Закони України:

 1. Закон України від 15.05.2003 № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань"

Акти центральних органів виконавчої влади:

 1. Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»   http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1500-16#n75
 2. Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи»   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0200-16
 3. Наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5 «Про затвердження Порядку функціонування порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи»   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0427-16

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

 1. ПЕРЕЛІК ПІДСТАВ ДЛЯ ЗУПИНЕННЯ РОЗГЛЯДУ ДОКУМЕНТІВ, ПОДАНИХ ДЛЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ:
 2. Подання документів не в повному обсязі
 3. Невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
 4. Невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
 5. Невідповідність відомостей, зазначених у документах, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
 6. Подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання
 7. ПЕРЕЛІК ПІДСТАВ ДЛЯ ВІДМОВИ У ДЕРЖАВНІЙ РЕЄСТРАЦІЇ:
 8. Документи подано особою, яка не має на це повноважень
 9. У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань містяться відомості про судове рішення щодо заборони у проведенні реєстраційної дії
 10. Не усунуто підстави для зупинення розгляду документів протягом встановленого строку
 11. Документи суперечать вимогам Конституції та законів України
 12. Документи для державної реєстрації припинення юридичної особи подані:
 13. - раніше строку, встановленого Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
 14. - щодо юридичної особи, що припиняється в результаті її ліквідації та є засновником (учасником) інших юридичних осіб та/або має незакриті відокремлені підрозділи
 15. - щодо акціонерного товариства, стосовно якого надійшли відомості про наявність нескасованої реєстрації випуску акцій
 16. - щодо юридичної особи – емітента цінних паперів, стосовно якої надійшли відомості про наявність нескасованих випусків цінних паперів
 17. - щодо юридичної особи, що ліквідується, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати податків і зборів та/або наявність заборгованості із сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
 18. - щодо юридичної особи, стосовно якої надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування
 19. - щодо юридичної особи, стосовно якої надійшли відомості про відкрите виконавче провадження
 20. - щодо юридичної особи, стосовно якої відкрито провадження у справі про банкрутство

Інформаційні картки

 1. Інформаційна_картка.pdf   Завантажити  (290 KB)