Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

Строк надання послуги:

Протягом місяця з моменту подання клопотання

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Департамент захисту довкілля та природокористування Харківської обласної державної адміністрації

Категорія заявників

 Особи, які здійснюють діяльність в м. Харкові та Харківській області

Центри надання адміністративних послуг, у яких можливо отримати послугу

 • Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)
 • ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)
 • ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)
 • ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)
 • ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)
 • ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)
 • ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)
 • ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)
 • Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)
 • ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)
 • ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Георгія Тарасенка, 42)

Документи, які подаються

 • Клопотання (заявка) природокористувача з обґрунтуванням потреби в цих ресурсах, погоджене з власниками або постійними користувачами земельних ділянок та заінтересованими органами

  Завантажити (49 KB)

 • Копія затвердженого Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України ліміту використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, завірена належним чином
 • В разі необхідності:
 • - Карта-схема території чи об’єкта природно-заповідного фонду (1:20 000), де планується здійснювати використання природних ресурсів, із зазначенням площ, обсягів використання та переліку власників або постійних користувачів земельних ділянок (назва, адреса, ПІБ керівника, телефон, е-mail);
 • - Для отримання інформації від Головного управління Держгеокадастру у Харківській області надавати картографічний матеріал у кольоровому вигляді та масштабі 1:20 000, з чітко нанесеними межами, де буде здійснюватись використання природних ресурсів.
 • Спеціально уповноважений орган, який видає дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, у разі необхідності, може затребувати додатково документи для погодження даного клопотання (заявки) з власником або постійним користувачем земельної ділянки та іншими заінтересованими органами.

Спосіб отримання послуги

Особисто або уповноважений представник заявника у разі наявності належним чином оформленого доручення на отримання документів та документа, що посвідчує особу

Результат надання адміністративної послуги

 Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів або відмова у видачі

Додаткова iнформацiя

Строк дії документа дозвільного характеру: Один рік (п.3 Положення про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.1992 № 459 (зі змінами) та п. 1.4. Інструкції про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 24.01.2008 № 27.

Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів в межах природно-заповідного фонду загальнодержавного значення може бути анульований органом, що його видав.

Відповідно до ч. 9 ст. 9-1 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» в разі:

- різкого погіршення стану навколишнього природного середовища внаслідок природокористування;

- порушення умов природокористування та режиму території природно-заповідного фонду;

- ліквідації підприємства, установи або організації, яка отримала дозвіл;

- втрати чи пошкодження дозволу, що не дає можливості визначити зміст дозволу.

Відповідно до п. 7 ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» з таких підстав:

- звернення суб’єкта господарювання із заявою про анулювання документа дозвільного характеру;

- наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення та ліквідації, якщо інше не встановлено законом;

- наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

Дозвільний орган, що видав документ дозвільного характеру, може звернутися до адміністративного суду з позовом про застосування заходу реагування у виді анулювання документа дозвільного характеру за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) встановлення факту надання в заяві про видачу документа дозвільного характеру та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

2) здійснення суб’єктом господарювання певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, на які отримано документ дозвільного характеру, з порушенням вимог законодавства, щодо яких дозвільний орган видавав припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення

Законом можуть передбачатися інші підстави для анулювання документа дозвільного характеру.

Нормативні акти, які регламентують надання адміністративної послуги

Закони України:

Акти Кабінету Міністрів України:

Акти центральних органів виконавчої влади:

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування:

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • Подання неповного пакета документів;
 • Відсутність ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, затвердженого Міністерством екології та природних ресурсів України;
 • Порушення умов природокористування та режиму території природно-заповідного фонду за інформацією відповідних контролюючих органів;
 • Виявлення в поданих документах недостовірних відомостей.

Інформаційні картки