Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території територіальної громади

Строк надання послуги:

1 день

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Головне управління Держгеокадастру у Харківській області

Категорія заявників

Особи по земельних ділянках, які розташовані в  м. Харкові та  Харківській області  

Центри надання адміністративних послуг, у яких можливо отримати послугу

Документи, які подаються

  • Заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру

    Завантажити (22 KB)

  • Документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)

Спосіб отримання послуги

Особисто заявником або уповноваженою ним особою

або

В електронній формі  за власним  електронним цифровим підписом (печаткою) заявника через:

 Електронні сервіси Держгеокадастру

У разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з якою виникла потреба в отриманні інформації. Така заява розглядається у позачерговому порядку

Результат надання адміністративної послуги

Витяг з Державного земельного кадастру про землі в межах території територіальної громади

або

Повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

  • У Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості
  • Із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру звернулася неналежна особа
  • Документи подані не в повному обсязі або не відповідають вимогам, встановленим законом

Інформаційні картки