green arm

Центр надання адміністративних послуг м. Харкова

email phone

Отримати консультацію

+38057-725-03-33

+38063-725-03-33

+38098-725-03-33

+38099-725-03-33

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території)

09.02.2018

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Відділ у м. Харкові Головного управління Держгеокадастру у Харківській області

Категорія заявників:

Особи, які отримують відомості  з Державного земельного кадастру про землі, розташованих на території

м. Харкова

Центри надання послуг, у яких можливо отримати послугу:

  • Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)

Документи, які подаються:

  1. заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 №1051   Завантажити  (62 KB)
  2. документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)
  3. документ, що підтверджує оплату послуг з надання довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території);

Платність:

Платність надання адміністративної послуги: Платно

0,06 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга (у випадку звернення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування- безоплатно)

Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв'язку. Підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв'язку.

 

Спосіб отримання послуги:

Особисто заявником (уповноваженим ним особою) або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення  на поштову адресу ЦНАП м. Харкова- 61010, м. Харків, Гімназійна набережна, 26 

У разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв’язку з якою виникла потреба в отриманні інформації. Така заява розглядається в позачерговому порядку

Строк надання адміністративної послуги:

Протягом 10 робочих днів з дати  реєстрації заяви про надання послуги 

Результат надання адміністративної послуги:

Довідка, що містить узагальнену інформацію про землі (території) або повідомлення про відмову у наданні відомомтей з Державного земельного кадастру

Нормативні акти, які регламентують надання адміністративної послуги

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

  1. Документи подані не в повному обсязі та/або не відповідають вимогам, встановленим законом
  2. У державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості
  3. Із заявою про надання відомотей з Державного земельного кадастру звернулась неналежна особа (право на отримання довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території), надано органом державної влади, органам місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом, особам, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів та державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок)

Інформаційні картки

  1. Інформаційна_картка.pdf   Завантажити  (254 KB)