green arm

Центр надання адміністративних послуг м. Харкова

email phone

Отримати консультацію

+38057-725-03-33

+38063-725-03-33

+38098-725-03-33

+38099-725-03-33

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі ВИКОПІЮВАНЬ з картографічної основи Державного земельного кадастру, з кадастрової карти (плану)

09.02.2018

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Відділ у м. Харкові Головного управління Держгеокадастру у Харківській області

Категорія заявників:

 Особи, які отримують відомості  з Державного земельного кадастру про землі, розташованих на території

м. Харкова

Центри надання послуг, у яких можливо отримати послугу:

  • Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)

Документи, які подаються:

  1. заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051
  2. документ, що підтверджує оплату послуг з надання викопіювання з кадастрової основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану);
  3. документ, який підтверджує повноваження діяти від імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою заявником особою)

Платність:

Платність надання адміністративної послуги: Платно

0,03 розміру розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга.

Оплата послуги  здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та /або відділення поштового зв'язку; підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв'язку.

У випадку звернення органів виконавчої алади та органів місцевого самоврядування- безоплатно

Спосіб отримання послуги:

Особисто заявником (уповноваженою особою) або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення на поштову адресу ЦНАП м. Харкова- 61010, м. Харків, Гімназійна набережна, 26 

У разі подання заяви органом державної влади, органом місцевого самоврядування у заяві зазначаються підстави надання відповідної інформації з посиланням на норму закону, яка передбачає право відповідного органу запитувати таку інформацію, а також реквізити справи, у зв'язку з якою виникла потреба в отриманні інформації. така заzва розглядається у позачерговому порядку.

Строк надання адміністративної послуги:

Протягом 10 робочих днів з дати реєстрації заяви про надання послуги 

Результат надання адміністративної послуги:

Викопіювання з картографічної  основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) або повідомлення про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру

Нормативні акти, які регламентують надання адміністративної послуги

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

  1. Документи подані не в повному обсязі та /або не відповідають вимогам, встановленим законом
  2. Із заявою про надання відомостей з Державного земельного кадастру звернулася неналежна особа
  3. У Державному земельному кадастрі відсутні запитувані відомості

Інформаційні картки

  1. Інформаційна_картка.pdf   Завантажити  (585 KB)