Надання згоди на виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення

Строк надання послуги:

 від 15 до 30 календарних днів

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Управління у справах молоді та спорту Харківської обласної державної адміністрації

Категорія заявників

  Мешканці м. Харкова та Харківської області

Центри надання адміністративних послуг, у яких можливо отримати послугу

 • Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)
 • ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)
 • ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)
 • ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)
 • ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)
 • ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)
 • ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)
 • ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Плеханівська, 42)
 • ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)
 • Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)
 • ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)

Документи, які подаються

 • Заява
 • Договір про надання послуг у сфері відпочинку та оздоровлення дітей і запрошення (українською мовою та мовою держави, до якої виїжджають діти), в якому обов'язково зазначаються строки виїзду групи дітей за кордон і повернення їх в Україну, умови проживання, харчування, програма перебування дітей за кордоном, а також інші додаткові послуги (копія завіряється організатором)
 • Нотаріально завірені копії установчих документів організатора поїздки (статут, свідоцтво про державну реєстрацію);
 • Міжнародний страховий поліс медичної допомоги та страхування від нещасного випадку дітей і супроводжуючих їх осіб, що забезпечує покриття всіх можливих витрат у разі виникнення потреби в наданні медичної допомоги в країні перебування, а також договір страхування, або його копія, що завіряється організатором, з перекладом істотних умов договору страхування та страхового поліса, що завіряється офіційно;
 • Документи, що підтверджують гарантії забезпечення перевезення дітей організатором поїздки, зокрема договір з транспортним підприємством, що має ліцензію (згоду) на право здійснювати міжнародні перевезення пасажирів, підтвердження про бронювання місць, гарантійний лист іноземного перевізника, інші документи (копії завіряються організатором). У разі коли відстань до місця відпочинку чи оздоровлення дітей, перевезення до якого здійснюється з використанням автотранспортних засобів, перевищує 1000 кілометрів, організатор зобов'язаний забезпечити зупинку для ночівлі у пристосованому для цього місці;
 • Довідки про стан здоров'я кожної дитини за встановленою формою. У разі коли виїзд дітей за кордон здійснюється у країну з особливими кліматичними умовами, організатор поїздки вживає додаткових медичних заходів (щеплення, вакцинація тощо), що підтверджується відповідною медичною довідкою;
 • Нотаріально завірена згода обох батьків (опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів) дитини на її виїзд за кордон та її копія, що завіряється організатором;
 • Оригінал наказу організатора про призначення супроводжуючих осіб, на яких покладається відповідальність за життя та здоров'я дітей і повернення їх в Україну. Із числа супроводжуючих призначається керівник групи, а у разі перевезення групи наземними транспортними засобами - медичний працівник, кваліфікація якого підтверджується відповідним записом у трудовій книжці та документом про фахову освіту (копія завіряється організатором). Керівником групи дітей, що виїжджають за кордон на відпочинок та оздоровлення, може бути призначена особа, яка має досвід роботи з дітьми не менше ніж три роки. Організатор зобов'язаний забезпечити супроводження групи перекладачем відповідно до мови країни перебування протягом усього періоду відпочинку та оздоровлення дітей. Кількість супроводжуючих осіб визначається з розрахунку один супроводжуючий на 15 дітей. У разі коли перевезення здійснюється повітряним шляхом, кількість супроводжуючих осіб визначається з розрахунку один супроводжуючий на 25 дітей;
 • Список групи дітей, що виїжджають за кордон на відпочинок та оздоровлення, в якому зазначаються прізвище, ім'я, по батькові дитини, дата народження, домашня адреса, телефон батьків (опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів), навчальний заклад, у якому дитина навчається (утримується), номер проїзного документа дитини. У разі коли до складу групи входять діти, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, з різних регіонів України, погодження списків та надання згоди здійснює Мінсім'ямолодьспорт. Список складається українською мовою. Прізвища та імена дітей також зазначаються латинськими літерами. Підпис керівника організатора скріплюється печаткою. Список групи дітей, що виїжджають за кордон на відпочинок та оздоровлення, складається у двох примірниках (додається оригінал). Список подається за підписом керівника групи, супроводжувача групи із відповіднимиграфами для погодження списку начальником Служби у справах дітей облдержадміністрації, Директором департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, заступником голови обласної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків;

Спосіб отримання послуги

Особисто або уповноваженим представником за наявності документів, які засвідчують повноваження діяти від імені заявника та документів, що посвідчують особу

Результат надання адміністративної послуги

Заповнений та зареєстрований бланк Згоди на виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення.

Погоджений список групи дітей, що виїжджають за кордон на відпочинок та оздоровлення.

Додаткова iнформацiя

Підстава для отримання послуги: Виїзд  організованої групи (два і більше дитини) дітей віком від 6 до 18 років за кордон на відпочинок та оздоровлення за попередньо визначеними та затвердженими маршрутом і програмою перебування

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • Відсутність у статутних документах замовника пункту щодо провадження або сприяння діяльності з організації відпочинку та оздоровлення дітей за кордоном.
 • Ненадання усіх необхідних документів;
 • Виявлення обмежень щодо виїзду дитини (дітей) за кордон;
 • Виїзд дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення з батьками (опікунами, піклювальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями), у туристичну подорож та з іншою метою (участь у міжнародних заходах, освітніх, культурних, спортивних програмах тощо);

Інформаційні картки