Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм у зв'язку з обміном

Строк надання послуги:

Не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання;

Не пізніше ніж через 7  робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання;

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Головне управління Державної міграційної служби у Харківській області (Шевченківський, Слобідський, Холодногірський, Салтівський, Новобаварський, Індустріальний, Немишлянський, Основ'янський відділи , Відділ оформлення документів № 4 у м. Харкові)

Категорія заявників

 Громадяни України

Центри надання адміністративних послуг, у яких можливо отримати послугу

 • Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)
 • ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)
 • ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)
 • ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)
 • ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)
 • ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)
 • Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)

Документи, які подаються

 • Заява-анкета за зразком, затвердженим наказом МВС від 26.11.2014 №1279 (формується та роздруковується із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру адміністратором Центру надання адміністративних послуг)
 • Паспорт для виїзду за кордон, що підлягає обміну;
 • Документи, що підтверджують обставини, у зв'язку з якими паспорт для виїзду за кордон підлягає обміну;
 • Паспорт громадянина України (для особи, яка досягла 14-річного віку та проживає в Україні);
 • Свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави, -у разі оформлення паспорта особі, яка не досягла 14-річного віку. Якщо батьки або один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, також подається довідка про реєстрацію особи громадянином України (згідно з формою 44, затвердженою наказом МВС № 715 від 16.08.2012) (у разі оформлення вперше паспорта для виїзду за кордон із застосуванням засобів Реєстру);
 • Документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника – у разі подання документів законним представником;
 • Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору або роздрукована квитанція з програмного продукту "check" або інформацію (реквізити платежу) про сплату збору у будь-якій формі або оригінал документа про звільнення від його сплати;
 • Заяву про повернення паспорта для виїзду за кордон, що підлягає обміну, після його анулювання у зв'язку з наявністю в ньому віз або у випадках, якщо такий паспорт є підставою для отримання/продовження дозвільних документа на проживання в іноземній державі- за бажанням;
 • ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ПАСПОРТА ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА КОРДОН ДИТИНІ-СИРОТІ, ДИТИНІ, ПОЗБАВЛЕНІЙ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, ЩО НЕ ДОСЯГЛА 16-РІЧНОГО ВІКУ, заявник також подає оригінал або засвідчену в установленому порядку копію одного з таких документів:
 • - документа, що посвідчує повноваження директора дитячого закладу (контракту тощо);
 • - договору про влаштування дитини до прийомної сім'ї;
 • - договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу;
 • - рішення органів опіки та піклування про встановлення опіки (піклування);
 • - рішення суду про встановлення опіки (піклування);
 • - договору про патронат.
 • За необхідності написання прізвища або/та ім’я латинськими літерами відповідно до написання у раніше виданих на ім’я особи документах, подається письмова заява (довідної форми) та документ, що підтверджує зазначений факт, а саме:
 • - паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, проїзний документ дитини;
 • - документ, що підтверджує факт народження, зміни імені ( у тому числі у разі укладення або розірвання шлюбу), виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку;
 • - раніше видані паспорта на ім’я дитини/батьків (або одного з них)/одного з подружжя, у тому числі в паспортах для виїзду за кордон, виданих іноземними державами, якщо дитина/батьки/один з подружжя є іноземцями.
 • Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон особі, яка не досягла 12-річного віку, додатково подається одна фотокартка розміром 10х15 сантиметрів для внесення відцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування із застосуванням засобів Реєстру. Фотокартка повинна відповідати вимогам до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, затвердженого наказом МВС від 18.10.2019 № 875.
 • Особи, які мають паспорт громадянина України зразка 1994 року, оформленого територіальним підрозділом ДМС, який припинив свою діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, відповідно до листа ГУ ДМС України в Харківській області від 15.06.2017 № 03/1-13412 додатково подають наявні оригінали (копії) документів:
 • - відомості з Державного реєстру виборців, що підтверджують реєстрацію місця проживання;
 • - довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • - свідоцтво про реєстрацію актів цивільного стану;
 • - документи про освіту;
 • - приписне посвідчення;
 • - військовий квиток;
 • - посвідчення водія;
 • - пенсійне посвідчення;
 • - інші документи, що містять фотокартку, за якими можливо ідентифікувати особу
 • За бажанням особи – заяву про повернення паспорта для виїзду за кордон, що підлягає обміну, після його анулювання у зв'язку з наявністю в ньому віз або у випадках, якщо такий паспорт є підставою для отримання/продовження дозвільних документів на проживання в іноземній державі;
 • Оригінали документів (крім документів, що підтверджують сплату адміністративного збору) повертаються особі або її законному представнику після оформлення заяви-анкети.
 • За необхідності написання прізвища або/та ім’я латинськими літерами відповідно до написання у раніше виданих на ім’я особи документах, під час оформлення заяви-анкети подається письмова заява та документ, що підтверджує зазначений факт,

  а саме:

 • Примітка: Видані компетентними органами іноземної держави документи засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально

Платність надання адміністративної послуги

Загальна вартість адміністративного збору у разі оформлення протягом 20 робочих днів становить: 958,00 грн., у тому числі:

 • Вартість адміністративних послуг: 352,00 грн;
 • Вартість бланка: 606,00 грн. 

Загальна вартість адміністративного збору у разі термінового (протягом 7 робочих днів) оформлення становить: 1598,00 грн., у тому числі:

 • Вартість адміністративних послуг: 992,00 грн;
 • Вартість бланка: 606,00 грн. 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗБОРУ ТУТ:

Оплата послуги здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв'язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування

У разі подання особою або її законним представником під час прийому документів інформації (реквізитів платежу) про сплату адміністративного збору у будь-якій формі, за якою може бути перевірено факт оплати із використанням програмного продукту "check", квітанція роздруковується адміністратором за допомогою програмного продукту "check" у разі технічної можливості.

УВАГА! У разі надання неправдивої інформації (код квитанції не підтверджується за допомогою програмного продукту "check")/інформація про сплату адміністративного збору не підтвердилася, заявнику буде відмовлено у наданні адміністративної послуги.

Документом, що підтверджує звільнення від сплати адміністративного збору особи є ВИПИСКА з Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, якщо на дату звернення за оформленням паспорту минуло не більше одного календарного року з дати звільнення

Можлива сплата адмінзбору через POS-термінал банківською карткою.  ГОТІВКА НЕ ПРИЙМАЄТЬСЯ!!!!

Спосіб отримання послуги

Особисто громадянином України, який досяг 16-річного віку та проживає в Україні

Для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон особі, яка не досягла 16-річного віку або особі, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, заява-анкета подається одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних преставників

У разі зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон, документи для його обміну подаються протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій)

Документи для обміну паспорта длі виїзду за кордон можуть бути подані до закінчення строку його дії. У такому випадку паспорт для виїзду за кордон після прийому документів повертається особі та здається нею під час отримання нового паспорта для виїзду за кордон

Паспорт для виїзду за кордон, оформлений на ім'я особи, яка не досягла 12-річного віку, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку

Паспорт для виїзду за кордон, оформлений особі у віці від 12 до 16 років, може бути виданий особі, уповноваженій на це законним представником на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку, за умови присутності особи, на ім'я якої оформлено паспорт для виїзду за кордон

У разі зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон, документи для його обміну подаються протягом одного місяця з дати надання таких обставин (подій).

Документи для його обміну паспорта для виїзду за кордон можуть бути подані до закінчення строку його дії. У такому випадку паспорт для виїзду за кордон після прийому документів повертається особі та здається нею під час отримання нового пасопрта для виїздк за кордон.

Результат надання адміністративної послуги

Видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон або відмова від його оформлення чи видачі

Додаткова iнформацiя

Підстави для отримання адміністративної послуги

- зміна інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон;

- виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта для виїзду за кордон;

- закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон;

- непридатності паспорта для виїзду за кордон для подальшого використання

Додатково:

Внесення до заяви-анкети та у подальшому у паспорт написання складових імені "прізвища" та "імені" здійснюється українською мовою та латинськими літерами відповідно до Таблиці транслітерації українського алфавіту латинецею, затвердженою постановою КМУ від 27.01.2010 № 55

Документи для оформлення паспорта для виїзду за кордон подаються до ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОРГАНУ АБО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ ДМС у разі:

- якщо особа не може пересуватися самостійно у зв'язку із тривалим розладом здоров'я та якщо особа потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу здоров'я, оформленим в установленому  порядку (якщо така особа не отримувала паспорта громадянина України, оформленого із застосуванням засобів Реєстру);

- оформлення документів для виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини-громадянина України.

ПРИМІТКА: Відповідно до пункту 12 частини першої та абзацу 5 частини 7 статті 7 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті громадянина України для виїзду за кордон вносяться відцифровані відбитки пальців рук. Відцифровані відбитки пальців рук особи отримуються після досягнення особою дванадцятирічного віку.

У разі подання заявником у строки, встановлені законодавством, документів для обміну паспорта для виїзду за кордон у зв'язку із зміною інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон, такий паспорт визнається недійсним з дня подання документів для його обміну.

У разі неподання заявником протягом місяця з дати зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон, документів для його обміну за наявності у ДМС відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про зміну відповідної інформації, паспорт для виїзду за кордон, який підлягає обміну, визнається недійсним засобами Реєстру.

Нормативні акти, які регламентують надання адміністративної послуги

Закони України:

Акти Кабінету Міністрів України:

Акти центральних органів виконавчої влади:

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • ВІДМОВА В ПРИЙНЯТТІ ДОКУМЕНТІВ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВИ-АНКЕТИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ У РАЗІ:
 • Подання документів не в повному обсязі
 • Подання документів, оформлення яких не відповідає вимогам законодавства
 • Не підтвердження за допомогою програмного продукту "check" інформації про сплату адміністративного збору;
 • ВІДМОВА ВІД ОФОРМЛЕННЯ ЧИ ВИДАЧІ ПАСПОРТА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОДАНИХ ДОКУМЕНТІВ НАДАЄТЬСЯ У РАЗІ
 • Особа не є громадянином України;
 • Стосовно видачі паспорта для виїзду за кордон звернулася особа, яка не досягла 16-річного віку, або її законні представники не мають документального підтвердження повноважень на отримання паспорта для виїзду за кордон;
 • Особа вже отримала два паспорти для виїзду за кордон, які є дійсними на день звернення (крім випадків, передбачених пунктом 22 Порядку);
 • Заявник подав не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта для виїзду за кордон;
 • Дані, отримані з відомчих інформаційних систем, баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують інформацію, надану заявником (зокрема, у разі не підтвердження за допомогою програмного продукту "check" інформації про сплату адміністративного збору

Інформаційні картки