Увага! На період карантину виїзне обслуговування не здійснюється, прийом відвідувачів в ЦНАП та його територіальних підрозділах здійснюється виключно за попереднім записом. Детальніше тут
green arm

Центр надання адміністративних послуг м. Харкова

email phone

Отримати консультацію

0 800-304-304

Увага! На період карантину виїзне обслуговування не здійснюється, прийом відвідувачів в ЦНАП та його територіальних підрозділах здійснюється виключно за попереднім записом. Детальніше тут

Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше після досягнення 14-річного віку

09.04.2021

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Головне управління Державної міграційної служби у Харківській області (Шевченківський, Київський, Слобідський, Холодногірський, Московський, Новобаварський, Індустріальний, Немишлянський, Основ'янський відділи у м. Харкові)

Категорія заявників:

Громадяни України, які досягли 14-річного віку та зареєстровані у м. Харкові подають документи з наступного дня після відповідної календарної дати 

Внутрішньо переміщені особи, які досягли 14-річного віку, які зареєстровані у м. Харкові та мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи  подають документи з наступного дня після відповідної календарної дати 

Центри надання послуг, у яких можливо отримати послугу:

 • ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)
 • ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)
 • ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)
 • ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)
 • ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)
 • ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)
 • ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Плеханівська, 42)
 • ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)
 • Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)

Документи, які подаються:

 1. Заява та документи подаються Особисто з наступного дня після 14-річного віку до відповідного територіального підрозділу ЦНАП за місцем проживання
 2. Заява-анкета за зразком, затвердженим наказом МВС від 26.11.2014 №1279 (формується та роздруковується із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру адміністратором Центру надання адміністративних послуг)
 3. Свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави
 4. Оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з них, які на момент народження особи перебували у громадянстві України (для підтвердження факту належності особи до громадянства України). У разі відсутності таких документів або у разі, коли батьки чи один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, або у разі набуття особою громадянства України на території України подається довідка про реєстрацію особи громадянином України
 5. Посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних осіб)
 6. Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття - за умови реєстрації в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів або отримання повідомлення про відмову від прийняття зазначеного номера(для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття зазначеного номера).
 7. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);
 8. Документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті ( за наявності таких документів):
 9. Про місце проживання-довідка про реєстрацію місця проживання особи або довідка про зняте місце проживання або довідка про реєстрацію місця проживання ( видану до 04.04.2016), яка видана органом реєстрації встановленого зразка. Якщо особа не була зареєстрована на території України довідка про реєстрацію місця проживання не надається.
 10. Про народження дітей- свідоцтва про народження дітей (за наявності)
 11. Про шлюб і розірвання шлюбу- свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт
 12. Про зміну імені- свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт
 13. Оригінали документів (крім довідки про реєстрацію особи громадянином України) повертаються особі або її законному представнику/уповноваженої особі після оформлення заяви-анкети
 14. За необхідності написання прізвища або/та ім’я латинськими літерами відповідно до написання у раніше виданих на ім’я особи документах, подається письмова заява (довідної форми) та документ, що підтверджує зазначений факт, а саме:
 15. - паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, проїзний документ дитини;
 16. - документ, що підтверджує факт народження, зміни імені ( у тому числі у разі укладення або розірвання шлюбу), виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку;
 17. - раніше видані паспорта на ім’я дитини/батьків (або одного з них)/одного з подружжя, у тому числі в паспортах для виїзду за кордон, виданих іноземними державами, якщо дитина/батьки/один з подружжя є іноземцями
 18. Примітка: Видані компетентними органами іноземної держави документи засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально

Платність:

Платність надання адміністративної послуги:

Безкоштовно

Спосіб отримання послуги:

Громадянин України, який достяг 14-річного віку з метою подання документів  та заяви-анкети для оформлення паспорта вперше звертається особисто з наступного дня після відповідної календарної дати відповідно до зареєстрованого міісця проживання у м. Харкові  

Якщо особа визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, документи та заява-анкета подаються одним із її законних представників (одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників)

Якщо місце проживання особи не зареєстровано, документи та заява-анкета подаються за місцем фактичного проживання або за останнім зареєстрованим місцем проживання у м. Харкові

Строк надання адміністративної послуги:

Не пізніше  ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання 

Результат надання адміністративної послуги:

Видача паспорта громадянина України у формі картки або відмова від його оформлення чи видачі 

Додаткова iнформацiя:

Підстава для одержання адміністративної послуги: Досягнення громадянином України 14-річного віку

Відповідно до статті 253 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок .

Паспорт оформляється особам, які не досягли 18-річного віку, на чотири роки.

Внесення до заяви-анкети та у подальшому у паспорт написання складових імені "прізвища" та "імені" здійснюється українською мовою та латинськими літерами відповідно до Таблиці транслітерації українського алфавіту латинецею, затвердженою постановою КМУ від 27.01.2010 № 55

Примітка: Проживання громадян, зобов’язаних мати паспорт громадянина України, без паспорта громадянина України або за недійсним паспортом громадянина України, а також проживання громадян без реєстрації місця проживання - тягнуть за собою попередження.

Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачені частиною першою цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нормативні акти, які регламентують надання адміністративної послуги

Закони України:

 1. Закон України " Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"
 2. Закон України "Про громадянство України"
 3. Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"
 4. Закон України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції"

Акти Кабінету Міністрів України:

 1. Постанова КМУ від 25.03.2015 № 302 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України"
 2. Постанова КМУ від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»
 3. Постанова КМУ від 26.11.2014 № 669 "Про затвердження Порядку отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи"

Акти центральних органів виконавчої влади:

 1. Наказ МВС № 1279 від 26.11.2014 "Про затвердження зразка заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру"   http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1586-14
 2. Наказ МВС № 715 від 16.08.2012 "Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України, та журналів обліку"   http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1549-12
 3. Наказ МВС № 816 від 16.08.2016 "Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання"   http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1241-16
 4. Наказ МВС від 18.10.2019 № 875 "Про затвердження Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них"   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1146-19

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

 1. ВІДМОВА В ПРИЙНЯТТІ ДОКУМЕНТІВ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВИ-АНКЕТИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ У РАЗІ:
 2. Подання документів не в повному обсязі
 3. Подання документів, оформлення яких не відповідає вимогам законодавства
 4. ВІДМОВА ВІД ОФОРМЛЕННЯ ЧИ ВИДАЧІ ПАСПОРТА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОДАНИХ ДОКУМЕНТІВ НАДАЄТЬСЯ У РАЗІ:
 5. Особа не є громадянином України
 6. Особа вже отримала паспорт ( у тому числі паспорт зразка 1994 року)
 7. Дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану заявником інформацію
 8. За видачею паспорта звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень на отримання паспорта
 9. Особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта

Інформаційні картки

 1. Київський_район.pdf   Завантажити  (420 KB)
 2. Шевченківський_район.pdf   Завантажити  (385 KB)
 3. Московський_район.pdf   Завантажити  (395 KB)
 4. Індустріальний_район.pdf   Завантажити  (376 KB)
 5. Немишлянський_район.pdf   Завантажити  (386 KB)
 6. Основ'янський_район.pdf   Завантажити  (409 KB)
 7. Холодногірський_район.pdf   Завантажити  (377 KB)
 8. Новобоварський_район.pdf   Завантажити  (403 KB)
 9. Слобідський_район.pdf   Завантажити  (418 KB)