Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України

Строк надання послуги:

Не пізніше  ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання 

Не пізніше  ніж через 10 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання 

У випадках проведення під час оформлення процедури встановлення особи строк оформлення паспорта продовжується до двох місяців

 

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Головне управління Державної міграційної служби у Харківській області (Шевченківський, Слобідський, Холодногірський, Салтівський, Новобаварський, Індустріальний, Немишлянський, Основ'янський відділи , Відділ оформлення документів № 4 у м. Харкові)

Категорія заявників

Громадяни України

 

Центри надання адміністративних послуг, у яких можливо отримати послугу

 • Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)
 • ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)
 • ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)
 • ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)
 • ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)
 • ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)
 • ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)
 • Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)

Документи, які подаються

 • Заява-анкета за зразком, затвердженим наказом МВС від 26.11.2014 №1279 (формується та роздруковується із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру адміністратором Центру надання адміністративних послуг)
 • Паспорт, що підлягає обміну
 • Документи, що підтверджують обставини, у зв'язку з якими паспорт підлягає обміну (крім випадків коли строк дії паспорта у формі картки закінчився)
 • Документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, державного мита (у разі обміну у зв'язку з непридатностю паспорта для подальшого використання) або роздрукована квитанція з програмного продукту "check" або інформацію (реквізити платежу) про сплату збору у будь-якій формі або оригінал документа про звільнення від його сплати;
 • Посвідчення про взяття на облік бездомних осіб ( для бездомних осіб)
 • Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття - за умови реєстрації в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів або отримання повідомлення про відмову від прийняття зазначеного номера(для осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття зазначеного номера). Якщо така інформація подавалася під час оформлення паспорта, що підлягає обміну відповідні документи не надаються
 • Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи(для внутрішньо переміщених осіб у разі обміну паспорта громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки) ;
 • Документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті (за наявності):
 • Про місце проживання- довідка про реєстрацію місця проживання або довідка про зняте місце проживання або довідка про реєстрацію місця проживання (видану до 04.04.2016) встановленого зразка (крім випадків, коли здійснюється обмін паспорта зразка 1994 року);)
 • Про народження дітей- свідоцтва про народження дітей (за наявності)
 • Про шлюб і розірвання шлюбу- свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт ( за умови укладення шлюбу або реєстрації акту цивільного стану про його розірвання після видачі паспорта який обмінюється)
 • Про зміну імені- свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт (за умови зміни прізвища, імені або по батькові після дати видачі паспорта який обмінюється)
 • За необхідності написання прізвища або/та ім’я латинськими літерами відповідно до написання у раніше виданих на ім’я особи документах, подається письмова заява (довідної форми) та документ, що підтверджує зазначений факт, а саме:
 • - паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, проїзний документ дитини;
 • - документ, що підтверджує факт народження, зміни імені ( у тому числі у разі укладення або розірвання шлюбу), виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку;
 • - раніше видані паспорта на ім’я дитини/батьків (або одного з них)/одного з подружжя, у тому числі в паспортах для виїзду за кордон, виданих іноземними державами, якщо дитина/батьки/один з подружжя є іноземцями.
 • Особи, які мають паспорт громадянина України зразка 1994 року, оформленого територіальним підрозділом ДМС, який припинив свою діяльність або тимчасово не здійснює свої повноваження, відповідно до листа ГУ ДМС України в Харківській області від 15.06.2017 № 03/1-13412 додатково подають наявні оригінали (копії) документів:
 • - відомості з Державного реєстру виборців, що підтверджують реєстрацію місця проживання;
 • - документи про освіту;
 • - приписне посвідчення;
 • - військовий квиток;
 • - посвідчення водія;
 • - пенсійне посвідчення;
 • - інші документи, що містять фотокартку, за якими можливо ідентифікувати особу
 • У разі подання документів протягом одного місяця до дати закінчення строку дії паспорта, паспорт після прийому документів повертається особі та здається нею під час отримання нового паспорта (у разі обміну паспорта громадянина України (у формі картки)
 • Оригінали документів (крім документів, що підтверджують сплату адміністративного збору та державного мита) повертаються особі або її законному представнику/уповноваженої особі після оформлення заяви-анкети
 • Примітка: Видані компетентними органами іноземної держави документи засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально
 • За письмовою заявою особи паспорт, що підлягає обміну (крім випадків непридатності паспорта для подальшого використання), після прийому документів може бути повернутий особі та здається нею під час отримання нового паспорта

Платність надання адміністративної послуги

Загальна вартість адміністративного збору у разі оформлення протягом 20 робочих днів становить: 504,00 грн., у тому числі: 

 • Вартість адміністративних послуг: 126,00 грн;
 • Вартість бланка: 378,00 грн. 

Загальна вартість адміністративного збору у разі термінового (протягом 10 робочих днів) оформлення становить: 874,00 грн., у тому числі: 

 • Вартість адміністративних послуг: 496,00 грн;
 • Вартість бланка: 378,00 грн.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗБОРУ ТУТ:

Оплата послуги здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв'язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування

У разі подання особою або її законним представником під час прийому документів інформації (реквізитів платежу) про сплату адміністративного збору у будь-якій формі, за якою може бути перевірено факт оплати із використанням програмного продукту "check", квітанція роздруковується адміністратором за допомогою програмного продукту "check" у разі технічної можливості.

УВАГА! У разі надання неправдивої інформації (код квитанції не підтверджується за допомогою програмного продукту "check")/інформація про сплату адміністративного збору не підтвердилася, заявнику буде відмовлено у наданні адміністративної послуги.

Державне мито у сумі 2 неоподаткованих мінімів громадян - 34 грн. (сплачується тільки у разі обміну у зв'язку з непридатністю паспорта для подальшого використування):

Статтею 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 „Про державне мито” визначено категорії громадян, які звільняються від сплати державного мита, а саме:

громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

-громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;

-громадяни, віднесені до четвертої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;

-інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи; -інваліди І та ІІ груп.

Документом, що підтверджує звільнення від сплати адміністративного збору особи є ВИПИСКА з Єдиного реєстру осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, якщо на дату звернення за оформленням паспорту минуло не більше одного календарного року з дати звільнення

Можлива сплата адмінзбору через POS-термінал банківською карткою.  ГОТІВКА НЕ ПРИЙМАЄТЬСЯ!!!!

Спосіб отримання послуги

У разі виникнення обставин (подій), у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну (крім закінчення строку дії паспорта або обміну паспорта зразка 1994 року за бажанням), документи для його обміну подаються протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій).

У разі закінчення строку дії паспорта документи для його обміну можуть бути подані протягом одного місяця до дати закінчення строку його дії. У такому випадку або в разі обміну паспорта зразка 1994 року за бажанням, паспорт, що підлягає обміну, після прийому документів повертається особі та здається нею під час отримання нового паспорта.

Результат надання адміністративної послуги

Паспорт громадянина України або відмова від його оформлення чи видачі

Додаткова iнформацiя

Паспорт оформляється особам, які не досягли 18-річного віку, на чотири роки, а особам, які досягли 18-річного віку, - на кожні 10 років.

Обмін паспорта здійснюється  у разі:

1) зміни інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації);

2) отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову від прийняття зазначеного номера (за бажанням);

3) виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;

4) закінчення строку дії паспорта;

5) непридатності паспорта для подальшого використання (паспорт/фотокартка має пошкодження (та/або відсутня його/її частина), що не дають змогу візуально ідентифікувати особу, прочитати прізвище, власне ім’я, по батькові, дату та місце народження, ким виданий паспорт, підпис посадової особи та дату видачі, пошкодження перфорованої серії та номера, що не дають змогу встановити реквізити паспорта, виправлення, зокрема внесення змін до персональних даних особи/найменувань органу/штампа/печатки, пошкодження, які блокують можливість зчитування, а також внесення змін до інформації безконтактного електронного носія);;

6) якщо особа досягла 25- чи 45-річного віку та не звернулася в установленому законодавством порядку не пізніше як через місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до паспорта зразка 1994 року нових фотокарток

7) наявності в особи паспорта зразка 1994 року (за бажанням).

У разі закінчення строку дії паспорта документи для його обміну можуть бути подані протягом одного місяця до дати закінчення строку його дії. У такому випадку паспорт, що підлягає обміну, після прийому документів повертається особі та здається нею під час отримання нового паспорта.

ПриміткаПроживання громадян, зобов’язаних мати паспорт громадянина України, без паспорта громадянина України або за недійсним паспортом громадянина України, а також проживання громадян без реєстрації місця проживання - тягнуть за собою попередження.

 Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачені частиною першою цієї статті, - тягнуть за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нормативні акти, які регламентують надання адміністративної послуги

Закони України:

Акти Кабінету Міністрів України:

Акти центральних органів виконавчої влади:

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • ВІДМОВА В ПРИЙНЯТТІ ДОКУМЕНТІВ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВИ-АНКЕТИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ У РАЗІ:
 • Подання документів не в повному обсязі
 • Подання документів, оформлення яких не відповідає вимогам законодавства
 • Не підтвердження за допомогою програмного продукту "check" інформації про сплату адміністративного збору
 • ВІДМОВА ВІД ОФОРМЛЕННЯ ЧИ ВИДАЧІ ПАСПОРТА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОДАНИХ ДОКУМЕНТІВ НАДАЄТЬСЯ У РАЗІ:
 • Особа не є громадянином України
 • Особа вже отримала паспорт (у тому числі паспорт зразка 1994 року), який є дійсним на день звернення (крім випадків обміну паспорта у зв'язку з виявленням помилки в інформації, внесеній до нього; звернення для обміну протягом одного місяця до дати закінчення строку дії пспорта; непридатності для подальшого використання)
 • Дані, отримані з відомчих інформаційних систем, баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують інформацію, надану заявником (зокрема, у разі не підтвердження за допомогою програмного продукту "check" інформації про сплату адміністративного збору
 • За видачею паспорта звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень на отримання паспорта
 • Особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта
 • Особу не встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи

Інформаційні картки