Отримання інформації про себе з Реєстру територіальної громади міста Харкова

Строк надання послуги:

  1 день

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Управління реєстрації місця проживання Департаменту реєстрації Харківської міської ради

Категорія заявників

 Мешканці,  які зареєстровані в м. Харкові

Центри надання адміністративних послуг, у яких можливо отримати послугу

 • Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)
 • ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)
 • ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)
 • ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)
 • ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)
 • ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)
 • ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)
 • ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)
 • Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)
 • ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)
 • ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Георгія Тарасенка, 42)

Документи, які подаються

 • Письмове звернення за встановленою органом реєстрації формою (формується засобами реєстру);
 • Одночасно адміністратору пред’являється документ, що посвідчує її особу (для осіб, які відповідно до вимог законодавства повинні його отримати).
 • У разі подання заяви представником/законним представником щодо особи, інтереси якої він представляє подається:
 • - письмове звернення за формою, встановленою органом реєстрації (формується засобами реєстру;
 • Одночасно адміністратору пред’являється:
 • - документ, що посвідчує особу представника/законного представника (документи, передбачені пунктами 1, 2 частини 1 статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», а для іноземців, які не мають документа, що посвідчує особу, виданого в Україні, - паспорт громадянина відповідної країни (у тому числі для виїзду за кордон) за наявності засвідченого в установленому порядку перекладу українською мовою)
 • - довіреність (посвідчена в установленому законодавством порядку), відповідно до якої особою, відомості про яку містяться в Реєстрі, надані повноваження представнику отримувати її (особи) персональні дані/інформацію про неї (крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі) особи, що підтверджується відповідним документом).

Спосіб отримання послуги

Особисто,  законний або уповноважений представник у разі наявності належним чином оформленої довіреності та документа, що посвідчує особу:

- до ЦНАП м. Харкова 

- через Портал електронних  сервісів  міста Харкова 

- засобами телекомунікаційного зв'язку 0800-304-307

За запитами органів державної влади, органів місцевого самоврядування (їх виконавчих органів), осіб, уповноважених на виконання функцій держави/органів місцевого самоврядування, адвокатів, приватних нотаріусів та приватних виконавців -до Департаменту реєстрації Харківської міської ради (майдан  Павлівський,4)

Результат надання адміністративної послуги

Довідка про реєстрацію місця проживання/перебування особи, сформована уповноваженим органом з видачі довідок з Реєстру територіальної громади міста Харкова, за формою згідно з додатком 5-8 до наказу від 06.02.2020 №05-02-07/10/20;

Відмова у наданні інформації з Реєстру територіальної громади міста Харкова щодо реєстрації місця проживання/перебування особи, сформована уповноваженим органом з видачі довідок з Реєстру теиторіальної громади міста Харкова, за формою згідно з додатком 16 до наказу від 06.02.2020 №05-02-07/10/20;

Інформаційна довідка з Реєстру територіальної громади міста Харкова щодо реєстрації місця проживання/перебування особи, сформована уповноваженим органом з видачі довідок з Реєстру теиторіальної громади міста Харкова, у разі якщо за вказаними параметрами запиту у Реєстрі територіальної громади міста Харкова відомості відсутні, за формою згідно з додатком 15 до наказу від 06.02.2020 №05-02-07/10/20.

Нормативні акти, які регламентують надання адміністративної послуги

Закони України:

Акти Кабінету Міністрів України:

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування:

 • Положення про Реєстр територіальної громади міста Харкова, затверджене рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 05.04.2017 № 230 (зі змінами);

 • Наказ директора Департаменту реєстрації Харківської міської ради від 06.02.2020 № 05-02-07/10/20 "Про затвердження форм письмових звернень і запитів на отримання інформаціїз Реєстру територіальної громади міста Харкова та результатів їх розгляду"

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • Письмове звернення подано не за встановленою формою
 • Зявник не подав необхідних документів або інформації
 • Подані документи є недійсними або у них міститься недостовірна інформація
 • Звернулась особа, яка не досягла 14-річного віку
 • Документи подано не в установленому Положенням про Реєстр територіальної громади міста Харкова, затвердженим рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 05.04.2017 №230 (зі змінами), порядку.

Інформаційні картки