Отримання інформаційної довідки з Реєстру територіальної громади міста Харкова про осіб, місце проживання/перебування яких зареєстровано за запитуваною адресою станом на відповідну дату

Строк надання послуги:

 1 день

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Управління реєстрації місця проживання Департаменту реєстрації Харківської міської ради

Категорія заявників

Фізичні особи: власник (один із співвласників)/наймач або особа, місце проживання якої зареєстровано за адресою відповідного житла (її законний представник або представник за довіреністю), про осіб, зареєстрованих за відповідною адресою.

Центри надання адміністративних послуг, у яких можливо отримати послугу

 • Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)
 • ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)
 • ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)
 • ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)
 • ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)
 • ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)
 • ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)
 • ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)
 • Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)
 • ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)
 • ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Георгія Тарасенка, 42)

Документи, які подаються

 • Письмове звернення за формою встановленою органом реєстрації (формується засобами реєстру)
 • Одночасно адміністратору пред’являється:
 • - документ, що посвідчує особу заявника (документи, передбачені пунктами 1, 2 частини 1 статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», а для іноземців, які не мають документа, що посвідчує особу, виданого в Україні, - паспорт громадянина відповідної країни (у тому числі для виїзду за кордон) за наявності засвідченого в установленому порядку перекладу українською мовою)
 • - документ, що підтверджує право власності заявника на відповідне житло (для власника (співвласників) житла);
 • - документ, що підтверджує статус наймача житла: ордер, договір найму (піднайму, оренди), рішення уповноваженого органу про визнання особи наймачем;
 • - документ, до якого вносяться відомості про місце проживання особи (для особи, місце проживання якої зареєстровано за адресою відповідного житла);
 • -довіреність,посвідчена в установленому законодавством порядку (у разі надання документів представником)
 • - документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника.

Спосіб отримання послуги

Особисто,  законний або уповноважений представник у разі наявності належним чином оформленої довіреності та документа, що посвідчує особу:

- до ЦНАП м. Харкова 

- через Портал електронних  сервісів  міста Харкова 

- засобами телекомунікаційного зв'язку 0800-304-307

За запитами органів державної влади, органів місцевого самоврядування (їх виконавчих органів), осіб, уповноважених на виконання функцій держави/органів місцевого самоврядування, адвокатів, приватних нотаріусів та приватних виконавців - Департамент реєстрації Харківської міської ради (майдан  Павлівський,4)

Результат надання адміністративної послуги

Інформаційна довідка з Реєстру територіальної громади міста Харкова про осіб, місця проживання/перебування яких зареєстровано за запитуваною адресою станом на відповідну дату, сформована за формою згідно з додатком 20 до наказу  від 06.02.2020 № 05-02-07/10/20;

Інформаційна довідка з Реєстру територіальної громади міста Харкова, у разі якщо за вказаними параметрами запиту у Реєстрі територіальної громади міста Харкова відомості про осіб, місце проживання/перебування яких зареєстровано за запитуваною адресою станом на відповідну дату, відсутні, сформована за формою згідно з додатком 22 до наказу  від 06.02.2020 № 05-02-07/10/20;

Відмова у наданні інформації з Реєстру територіальної громади міста Харкова станом на відповідну дату про осіб, місце проживання/перебування яких зареєстровано за адресою, сформована за формою згідно з додатком 24 до наказу від 06.02.2020 № 05-02-07/10/20.

Нормативні акти, які регламентують надання адміністративної послуги

Закони України:

Акти Кабінету Міністрів України:

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування:

 • Рішення виконкому Харківської міської ради від 05.04.2017 № 230 "Про Реєстр територіальної громади міста Харкова (зі змінами)"

 • Наказ директора Департаменту реєстрації Харківської міської ради від 06.02.2020 № 05-02-07/10/20 "Про затвердження форм письмових звернень і запитів на отримання інформаціїз Реєстру територіальної громади міста Харкова та результатів їх розгляду"

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • Письмове звернення подано не за встановленою формою
 • Заявник не подав необхідних документів або інформації
 • Подані документи є недійсними або у них міститься недостовірна інформація
 • Звернулась особа, яка не досягла 14-річного віку
 • Документи подано не в установленому Положенням про Реєстр територіальної громади міста Харкова, затвердженим рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 05.04.2017 №230 (зі змінами), порядку

Інформаційні картки