Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану

Строк надання послуги:

Наступного робочого дня з дня видачі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану чи відмови в його видачі

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Відділи ДРАЦС у м. Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Перший, Другий, Третій, Четвертий) ,Четвертий відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції

Категорія заявників

Громадяни України, іноземці, особи без громадянства

Центри надання адміністративних послуг, у яких можливо отримати послугу

 • Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)
 • ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)
 • ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)
 • ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)
 • ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)
 • ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)
 • ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)
 • ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)
 • Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)
 • ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)
 • ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Георгія Тарасенка, 42)

Документи, які подаються

 • Заява (формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Реєстру)
 • Паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства)
 • Документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України
 • Документи, що підтверджують право суб’єкта звернення на отримання адміністративної послуги та, в окремих випадках, родинних відносин між суб’єктом звернення та особою, щодо якої складено актовий запис цивільного стану
 • Документ, що підтверджує повноваження заявника у разі представництва інтересів особи, яка має право на отримання свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану повторно
 • Документ, що підтверджує сплату державного мита або документ, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита
 • Документи, видані компетентними органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану, здійснених поза межами України за законами відповідних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, належним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України
 • Переклад документів на українську мову, вірність яких засвідчується в установленому порядку, якщо документи складені іноземною мовою

Платність надання адміністративної послуги

Суб’єкт звернення сплачує державне мито у розмірі 0,03 неоподаткованого мінімуму доходів громадян 0,51 грн. 

Можлива сплата адмінзбору через POS-термінал банківською карткою

 РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ПЛАТИ ЗА ПОСЛУГУ:

            Від сплати державного мита звільняються:

 • громадяни, віднесені до першої та другої категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 • громадяни, віднесені до третьої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, – які постійно проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не менше трьох років;
 • громадяни, віднесені до четвертої категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій зоні не менше чотирьох років;
 • інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісті, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
 • інваліди I та II групи
 • В умовах воєнного стану в межах адміністративно-територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, в яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, а також у разі звернення внутрішньо переміщеної особи за видачу свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно державне мито не справляється.

 

Результат надання адміністративної послуги

Свідоцтво про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно або письмова відмова в його отриманні

У разі неотримання свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно або  письмової відмови  протягом одного місяця з дня її надходження вона повертається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану

Додаткова iнформацiя

Підстава для отримання адміністративної послуги:

Заява щодо повторної видачі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також документи, що підтверджують право суб’єкта звернення на отримання адміністративної послуги з повторної видачі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану та, в окремих випадках, родинних відносин між суб’єктом звернення та особою, щодо якої складено актовий запис цивільного стану.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • Відсутність у суб’єкта звернення права на отримання адміністративної послуги з видачі свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану повторно
 • Відсутність документа, що підтверджує сплату державного мита, або документа, що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита

Інформаційні картки