Реєстрація місця проживання/перебування

Строк надання послуги:

1 день

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Управління реєстрації місця проживання Департаменту реєстрації Харківської міської ради

Категорія заявників

Громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які реєструють своє місце проживання в м. Харкові 

Центри надання адміністративних послуг, у яких можливо отримати послугу

 • Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)
 • ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)
 • ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)
 • ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)
 • ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)
 • ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)
 • ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)
 • ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Плеханівська, 42)
 • ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)
 • Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)
 • ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)

Документи, які подаються

 • • ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ОСОБА З 14 років подає
 • Заява про реєстрацію місця проживання (заповнюється адміністратором засобами програмного забезпечення)
 • Заява про реєстрацію місця перебування (заповнюється адміністратором засобами програмного забезпечення)
 • Заява про зняття особи з реєстрації місця проживання (У РАЗІ ЗДІЙСНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ З ОДНОЧАСНИМ ЗНЯТТЯМ З РЕЄСТРАЦІЇ ПОПЕРЕДНЬОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ)
 • Квитанція про сплату адміністративного збору (адмінзбір  сплачується через POS-термінал на прийомі у адміністратора)(у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну послугу)
 • Документи, що підтверджують право на проживання в житлі,

  а саме:

 • Документ до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування (подається оригінал),

  а саме

 • Свідоцтво про народження для дітей віком до 14 років
 • Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку) (подається оригінал з відміткою про взяття на військовий облік у відповідному районному військовому комісаріаті);

  докладніше

 • Документ, що посвідчує особу представника (у разі подання заяви представником особи) (подається оригінал)
 • Документ, що підтверджує повноваження особи, як представника, (подається оригінал)
 • У разі перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов'язань для реєстрації місця проживання особи додатково подається письмова згода відповідного іпотекодержателя або довірчого власника
 • • ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ДИТИНИ ДО 14 років один з батьків (усиновлювач) подає:
 • Заява про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини
 • Заява про реєстрацію місця проживання дитини віком 10-14 років не за адресою батьків
 • Документ, що посвідчує особу заявника (подається оригінал)
 • Квитанцію про сплату адміністративного збору (від одного з батьків)(Адмінзбір  сплачується через POS-термінал на прийомі у адміністратора)
 • Свідоцтво про народження для дітей віком до 14 років (подається оригінал)
 • Згода другого з батьків або законних представників (у разі реєстрації батьків за різними адресами) надається в присутності адміністратора, який приймає документи або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування)
 • Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників
 • За бажанням батьків чи одного з них, документи для реєстрації місця проживання дитини можуть бути подані органам державної реєстрації актів цивільного стану під час проведення державної реєстрації народження дитини
 • Реєстрація місця проживання новонародженої дитини може здійснюватися також на підставі направлених органами соціального захисту населення даних, що зазначив законний представник, з яким постійно проживає дитина, у заяві про призначення допомоги при народженні дитини
 • У разі перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов'язань для реєстрації місця проживання особи додатково подається письмова згода відповідного іпотекодержателя або довірчого власника
 • Реєстрація місця перебування ОСІБ, ЩО ЗВЕРНУЛИСЬ ЗА ЗАХИСТОМ В УКРАЇНІ із заявою про реєстрацію місця перебування, здійснюється на визначений законом строк на підставі вищевказаному переліку документів, крім квитанції про сплату адміністративного збору

Платність надання адміністративної послуги

1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року  - 40,26 грн.

·     2,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року 67,10 грн.

·         Реквізити рахунку:

·         Отримувач  ГУК Харків обл/МТГ Харкiв/22012500

·         Код отримувача37874947

·         Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)

·         МФО: 899998

·         Номер рахункуUA888999980334139879000020649

·         Код класифікації доходів бюджету: 22012500

·         Найменування плати: Плата за надання інших адміністративних послуг- за реєстрацію місця проживання

У разі  реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу

 Адмінзбір  сплачується через POS-термінал на прийомі у адміністратора

Спосіб отримання послуги

Особисто, законний або уповноважений представник у разі наявності належним чином оформленої довіреності 

Результат надання адміністративної послуги

 Реєстрація місця проживання

Нормативні акти, які регламентують надання адміністративної послуги

Закони України:

Акти Кабінету Міністрів України:

Акти центральних органів виконавчої влади:

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • Особа не подала документів або інформації, необхідних для реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання (утому числі, у разі не підтвердження за допомогою програмного продукту "check" інформації про сплату адміністративного збору;
 • Подані документи є недійсними або у них містяться недостовірні відомості;
 • Рішення про відмову реєстрації місця проживання/перебування приймається в день отримання документів із центру надання адміністративних послуг шляхом зазначення у заяві про зняття з реєстрації місця проживання підстав відмови. Зазначена заява повертається особі або її представнику

Інформаційні картки