Реєстрація місця проживання/перебування

Строк надання послуги:

1 день

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Управління реєстрації місця проживання Департаменту реєстрації Харківської міської ради

Категорія заявників

Громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які реєструють своє місце проживання в м. Харкові 

Центри надання адміністративних послуг, у яких можливо отримати послугу

 • Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)
 • ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)
 • ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)
 • ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)
 • ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)
 • ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)
 • ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)
 • ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)
 • Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)
 • ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)
 • ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Георгія Тарасенка, 42)

Документи, які подаються

 • Заява про реєстрацію місця проживання (заповнюється адміністратором засобами програмного забезпечення)
 • Заява про реєстрацію місця перебування (заповнюється адміністратором засобами програмного забезпечення)
 • Заява про зняття особи з реєстрації місця проживання (У РАЗІ ЗДІЙСНЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ З ОДНОЧАСНИМ ЗНЯТТЯМ З РЕЄСТРАЦІЇ ПОПЕРЕДНЬОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ)
 • Особи, які досягли 14-річного віку, САМОСТІЙНО подають заяву про реєстрацію місця проживання (перебування)
 • Подання заяви про реєстрацію особи віком до 14 років здійснюється одним з її батьків або іншими законними представниками
 • У разі подання заяви особою, яка не досягла 18-річного віку, реєстрація місця проживання (перебування) здійснюється за згодою батьків або інших законних представників такої особи. Згодна не надається у разі коли особа є здобувачем освіти та здіійснює реєстрацію свого місця проживання (перебування) в гуртожитку, що належить до сфери управління закладу освіти.
 • Згода батьків або інших законних представників може бути надана у присутності особи, яка приймає заяву про реєстрацію місця проживання, або засвідчена нотаріально в установленому законодавством порядку.
 • Видані компетентними органами іноземної держави документи, що подаються для реєстрації місця проживання, зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.
 • Разом із заявою про реєстрацію особи додаються:
 • Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку) (подається оригінал з відміткою про взяття на військовий облік у відповідному районному військовому комісаріаті);

  докладніше

 • Паспортний документ особи або довідка про звернення за захистом в Україні (для осіб, які реєструють місце перебування) або документ, що посвідчує особу без громадянства з особистими даними
 • Свідоцтво про народження - для дітей віком до 14 років, крім іноземцев та осіб без громадянства або документ про реєстрацію народження, виданий компетентним органом іноземної держави і легалізований у встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України
 • Довідку про реєстрацію особи громадянином України (у разі здійснення вперше реєстрації місця проживання дитини віком до 14 років, у свідоцтві про народження якої зазначено, що батьки або один із батьків є іноземцем чи особою без громадянства)
 • Паспортний документ іноземця та засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад на українську мову сторінки паспортного документа іноземця з особистими даними (для іноземців, осіб без громадянства, які для реєстрації місця проживання подали посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання)
 • Документи, що підтверджують право на проживання (перебування) в житлі, зокрема свідоцтво про право власності, ордер, договір оренди (найму, піднайму), договір найму житла у гуртожитку (для студентів), рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання або інші підтверджуючі документи. У разі відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання (перебування) особи здійснюється за згодою власника (співвласників) житла, наймача та членів його сім’ї, уповноваженої особи житла (зазначені документи та згода не вимагається під час реєстрації місця проживання (перебування) малолітніх та неповнолітніх дітей за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або законних представників або одного з них
 • У разі відсутності документів, що підтверджують право на проживання (перебування) в житлі, реєстрація місця проживання особи здійснюється за згодою власника (співвласників) житла, уповноваженої особи житла.
 • У разі подання заяви про реєстрацію представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:
 • Документ, що посвідчують особу законного представника (представників)
 • Документ, що підтверджують повноваження особи як законного представника (представників)
 • Документ, що підтверджує сплату адміністративного збору (за реєстрацію місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір справляється лише за одну адміністративну послугу; за реєстрацію місця перебування адміністративний збір не справляється)(Адмінзбір сплачується через POS-термінал на прийомі у адміністратора)
 • У разі перебування житла в іпотеці, довірчій власності, для реєстрації місця проживання (перебування), подається письмова згода відповідного іпотекодержателя або довірчого власника
 • Реєстрація місця перебування ОСІБ, ЩО ЗВЕРНУЛИСЬ ЗА ЗАХИСТОМ В УКРАЇНІ із заявою про реєстрацію місця перебування, здійснюється на визначений законом строк на підставі вищевказаному переліку документів, крім квитанції про сплату адміністративного збору

Платність надання адміністративної послуги

1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року  - 45,42 грн.

·     2,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року 75,70 грн.

·         Реквізити рахунку:

·         Отримувач  ГУК Харків обл/МТГ Харкiв/22012500

·         Код отримувача37874947

·         Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)

·         МФО: 899998

·         Номер рахункуUA888999980334139879000020649

·         Код класифікації доходів бюджету: 22012500

·         Найменування плати: Плата за надання інших адміністративних послуг- за реєстрацію місця проживання

У разі  реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу

 Адмінзбір  сплачується через POS-термінал на прийомі у адміністратора

Спосіб отримання послуги

Особисто, законний або уповноважений представник у разі наявності належним чином оформленої довіреності 

або

онлайн через портал "Дія"

Результат надання адміністративної послуги

Внесення відомостей про реєстрацію місця проживання (перебування) до Реєстру територіальної громади  м. Харкова

Формування інформації про реєстрацію місця проживання (перебування) особи для її передачі до відомчої інформаційної системи ДМС з подальшою передачею інформації до Єдиного державного демографічного реєстру

Нормативні акти, які регламентують надання адміністративної послуги

Закони України:

Акти Кабінету Міністрів України:

Акти центральних органів виконавчої влади:

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування:

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно містяться відомості про обтяження щодо житла, яке особа делкрує або реєструє як місце проживання (перебування);
 • Відомості державного реєстру речових прав на нерухоме майно не відповідають відомостям у поданих особою документах або даних;
 • Особа подала документи або відомості, передбачені Законом, не в повному обсязі;

Інформаційні картки