Розширення провадження господарської діяльності з централізованого ВОДОПОСТАЧАННЯ та централізованого водовідведення за заявою ліцензіата

Строк надання послуги:

Строк прийняття рішення про розширення провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування відповідної заяви.

Рішення оформлюється розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації

Категорія заявників

Ліцензіати Харківської обласної державної адміністрації у сфері централізованого водопостачання.

Центри надання адміністративних послуг, у яких можливо отримати послугу

 • Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)
 • ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)
 • ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)
 • ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)
 • ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)
 • ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)
 • ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)
 • ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)
 • Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)
 • ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)
 • ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Георгія Тарасенка, 42)

Документи, які подаються

 • Заява про розширення провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, за встановленою ліцензійними умовами формою
 • Документи відповідно до ліцензійних умов:
 • - відомості про засоби провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення (додаток 2 до Ліцензійних умов);
 • - відомості про місця провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення (додаток 3 Ліцензійних умов);
 • - копія документа, що підтверджує наявність лабораторії, яка має право здійснювати виробничий контроль, або копія договору на виконання таких робіт з відповідними лабораторіями інших організацій;
 • - схема мереж, споруд та інших об'єктів, задіяних у провадженні діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, затверджена керівником суб'єкта господарювання, із зазначенням точок розмежування (за наявності) з іншими суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення та приладів обліку;
 • - відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення;
 • - інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання;
 • Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платників податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган);
 • Опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох екземплярах (у разі подання документів у паперовій формі) (додаток 4 до Ліцензійних умов).

Платність надання адміністративної послуги

Розмір плати за надання ліцензії в частині, на яку ліцензіат має намір розширити свою діяльність, становить 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії. 

Плата за надання ліцензії в настині, на яку ліцензіат має намір розширити свою діяльність, вноситься ліцензіатом  у строк не пізніше десяти робочих днів з дня внесення щодо рішення про розширення провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, до ліцензійного реєстру на його офіційному веб-сайті. 

Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку.

 

Спосіб отримання послуги

Особисто заявником (уповноваженою особою) або рекомендованим листом з описом вкладення на поштову адресу ЦНАП м. Харкова - 61010, м. Харків, Гімназійна набережна, 26

Уповноважена особа повинна мати належним чином оформлену довіреність на отримання документів та документ, що посвідчує особу.

Результат надання адміністративної послуги

Запис про рішення органу ліцензування про розширення провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у ліцензійному реєстрі та розміщення прийнятого органом ліцензування рішення на його офіційному веб-сайті 

Рішення про розширення провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, набирає чинності з дня внесення запису про нього до ліцензійного реєстру.

Додаткова iнформацiя

 Підстави для одержання  послуги:

- заява ліцензіата про розширення провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗАЛИШЕННЯ ЗАЯВИ ПРО ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ БЕЗ РОЗГЛЯДУ:
 • - подання не в повному обсязі документів;
 • -відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про здобувача ліцензії (суб’єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення;
 • - подання заяви з порушенням строків;
 • -наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України";
 • - заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії:
 • 1) підписаний особою, яка не має на це повноважень;
 • 2) оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них
 • ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВІДМОВУ У ВИДАЧІ ЛІЦЕНЗІЇ:
 • - встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам;
 • - виявлення недостовірності даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії;
 • - наявність в органу ліцензування інформації про рішення суду щодо здобувача ліцензії, що забороняє йому провадити окремий вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню

Інформаційні картки