Видача дубліката свідоцтва про право власності

Строк надання послуги:

30 календарних днів

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

Категорія заявників

Фізичні особи: власник (співвласники), уповноважена ним (ними) особа або інший законний правонабувач 

Центри надання адміністративних послуг, у яких можливо отримати послугу

 • Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)
 • ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)
 • ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)
 • ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)
 • ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)
 • ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)
 • ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)
 • ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)
 • Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)
 • ЦНАП у сфері нерухомості (м. Харків, площа Павлівська,4)
 • ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)
 • ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Георгія Тарасенка, 42)

Документи, які подаються

 • заява-згода на обробку персональних даних
 • Заява про видачу дубліката свідоцтва про право власності (оформлена за підписом всіх співвласників житла)

  Завантажити (16 KB)

 • копія втраченого або зіпсованого свідоцтва про право власності на житло (за наявності)
 • опубліковане в пресі повідомлення про недійсність втраченого або зіпсованого свідоцтва про право власності

  Завантажити (14 KB)

 • технічний паспорт, що містить актуальні відомості про технічні характеристики об'єкта нерухомого майна, та його копія
 • копія паспорту громадянина (для осіб, які не досягли 14 років, копія свідоцтва про народження), який подає заяву
 • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податку громадянина, який подає заяву (крім випадків, коли через свої релігійні переконання особи відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
 • копія нотаріальної довіреності чи іншого документу, що надає право на представництво інтересів, у разі звернення представника власника (співвласника) житла
 • лист (запит) нотаріуса щодо кола спадкоємців й видачі дублікату свідоцтва про право власності на житло , із зазначенням підстав спадкуваннята копія свідоцтва про смерть, у разі смерті власника (співвласника) та звернення із заявою спадкоємця власника майна
 • рішення суду щодо надання права та /або повноважень на отримання дубліката свідоцтва про право власності на житло, яке набрало законної сили, у разі звернення із заявою не власника об'єкта нерухомого майна та /або інші документи, що надають право на спадкування
 • копії документів, виданих органами державної реєстрації актів цивільного стану або судом, що набрало законної сили, які підтверджують родинні відносини між спадкоємцем та власником майна (свідоцтва про народження, свідоцтва про шлюб, свідоцтва про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, тощо), в разі смерті власника (співвласника) та відкриття спадщини за законом
 • копія докіменту, що посвідчує перехід права власності, в разі зміни співвласника житла на частку спільної власності (договір дарування, договір купівлі-продажу, свідоцтво про спадщину, рішення суду тощо)
 • копія документу, що підтверджує зміну прізвища власника житла в разі його зміни в період з моменту приватизації житла та за станом на день звернення із заявою про видачу дублікату свідоцтва (свідоцтво про шлюб, рішення суду, витяг з Реєстру актів цивільного стану, тощо)ення суду, витяг з Реєстру актів цивільного стану, тощо)
 • експертний висновок Державного підприємства "Українське бюро лінгвістичних експертиз НАН України" (в разі якщо у різних документах однієї особи виявлено записи прізвищ, імен чи по батькові, які відрізняються своїмнаписанням)
 • * копії документів мають бути завірені належним чином відповідно до вимог чинного законодавства

Спосіб отримання послуги

Особисто чи уповноваженою особою

Результат надання адміністративної послуги

Дублікат свідоцтва про право власноссті ( в одному екземплярі)

Технічний паспорт (що було додано до заяви)

Додаткова iнформацiя

Підстави для отримання послуги: 

Втрата чи зіпсування свідоцтва про право власності на житло, яке було оформлено на підставі розпорядження управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, розпорядження управління комунального майна та приватизації головного управління економіки та комунального майна Харківської міської ради, розпорядження Центру (відділу) приватизації державного житлового фонду щодо приватизації комунального житлового фонду, а також з інших передбачених чинним законодавством України підстав

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • Виявлення у поданих документах недостовірних відомостей;
 • Подання заявником неповного пакету документів.

Інформаційні картки