Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з ВИРОБНИЦТВА теплової енергії

Строк надання послуги:

Строк прийняття рішення про видачу (відмову у видачі) ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії. Рішення оформлюється розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації.

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації

Категорія заявників

 Особи, які здійснюють діяльність в м. Харкові та Харківській області

Центри надання адміністративних послуг, у яких можливо отримати послугу

 • Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)
 • ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)
 • ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)
 • ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)
 • ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)
 • ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)
 • ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)
 • ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)
 • Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)
 • ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)
 • ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Георгія Тарасенка, 42)

Документи, які подаються

 • Заява про отримання ліцензії та документи відповідно до ліцензійних вимог:

  Завантажити (69 KB)

 • Документи відповідно до ліцензійних умов:
 • - відомості про засоби провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії;
 • - відомості про місця провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії;
 • -засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності, користування або концесії здобувача ліцензії на заявлені засоби провадження господарської діяльності;
 • - копії сторінок технічних паспортів теплогенеруючих установок (або інших документів), що підтверджують їх технічні характеристики та місце їх встановлення (у разі відсутності технічного паспорту на теплогенеруючі установки, інші документи, що підтверджують їх технічні характеристики);
 • - копії документів, що підтверджують правонаступництво суб'єкта господарювання (у разі надання йому у власність, користування (оренду, концесію тощо) цілісного майнового комплексу з виробництва теплової енергії) за борговими зобов'язаннями з оплати спожитих енергоносіїв та послуг з їх транспортування і постачання, що виникли у суб'єкта господарювання, який раніше використовував зазначене майно (володів або користувався ним);
 • - інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання;
 • Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або його уповноваженого представника) із відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами - підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган);
 • Опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох екземплярах (у разі подання документів у паперовій формі).

Платність надання адміністративної послуги

Розмір плати за отримання адміністративної послуги: 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії. 

Плата за видачу ліцензії вноситься  ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня внесення щодо рішення про видачу ліцензії до ліцензійного реєстру на його офіційному веб-сайті.

Несплата за видачу ліцензії у встановлений строк є підставою для прийняття рішення про зупинення ліцензії.

Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку.

Спосіб отримання послуги

Особисто заявником (уповноваженою особою) або рекомендованим листом з описом вкладення на поштову адресу ЦНАП м. Харкова - 61010, м. Харків, Гімназійна набережна, 26

Уповноважена особа повинна мати належним чином оформлену довіреність на отримання документів та документ, що посвідчує особу.

Результат надання адміністративної послуги

Ліцензія на провадження здобувачем ліцензії визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, оформлюється органом ліцензування в електронному вигляді та оприлюднюється на його офіційному веб-сайті 

Рішення про видачу ліцензії набирає чинності наступного робочого дня після його прийняття.

Ліцензія видається на необмежаний строк.

Додаткова iнформацiя

Підстави для одержання адміністративної послуги:

-суб'єкт господарювання провадить (має намір провадити) діяльність з виробництва теплової енергії (крім виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, когенераційних установках, та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), на виробничих об'єктах, що розташовані на території однієї Харківської області та заявлений (фактичний згідно із звітністю) обсяг виробництва теплової енергії в наступному (минулому) календарному році не перевищуватиме (не перевищував) 170 тисяч Гкал та/або якщо суб'єкт господарювання здійснює ліцензовану діяльність з постачання теплової енергії при забезпеченості споживачів приладами обліку теплової енергії, що обліковують менше ніж 90% від загального обсягу реалізованої теплової енергії;

- суб'єкт господарювання провадить (має намір провадити) діяльність з виробництва теплової енергії на установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії.

Замовниками адміністративної послуги  є суб'єкти господарювання.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • Підстави для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду:
 • - підпісані документи, що додаються до заяви для отримання ліцензії, подані не в повному обсязі;
 • - заява або хоч б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії:
 • 1) підпісаний особою, яка не має на це повноважень;
 • 2) оформлений із порушенням вимог Закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом;
 • - подання заяви з порушенням строків, передбачених законом;
 • - відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про здобувача ліцензії (суб'єкта господарювання) або наявність відомостей про держану реєстрацію його припинення
 • - наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання.
 • Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії:
 • - встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам;
 • - виявлення недостовірних даних в документах, поданих для отримання ліцензії.
 • - наявність в органу ліцензування інформації про рішення суду щодо здобувача ліцензії.

Інформаційні картки