Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з ПОСТАЧАННЯ теплової енергії

Строк надання послуги:

Орган ліцензування, Харківська обласна державна адміністрація, протягом п'яти робочих днів з дня одержання заяви про отримання ліцензії встановлює наявність або відсутність підстав для залишення її без розгляду і в разі їх наявності приймає відповідне рішення.

Строк прийняття рішення про видачу (відмову у видачі) ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії. Рішення оформлюється розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації.

Рішення оформлюється розпорядженням голови обласної державної адміністрації.

Рішення  про видачу ліцензії набирає чинності наступногоробочого дня після цого прийняття.

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації

Категорія заявників

 Особи, які здійснюють діяльність в м. Харкові та Харківській області

Центри надання адміністративних послуг, у яких можливо отримати послугу

 • Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)
 • ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)
 • ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)
 • ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)
 • ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)
 • ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)
 • ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)
 • ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)
 • Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)
 • ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)
 • ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Георгія Тарасенка, 42)

Документи, які подаються

 • Заява про отримання ліцензії та документи відповідно до ліцензійних вимог:
 • - відомості про засоби провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії (додаток 2 до ліцензійних умов)
 • - відомості про місця провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії (додаток 3 до Ліцензійних умов);
 • - відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення (додаток 5) (надається у разі наміру здійснення постачання теплової енергії для населення);
 • - інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України"
 • Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або його уповноваженого представника) із відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган);
 • Опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох екземплярах

Платність надання адміністративної послуги

Розмір плати за надання адміністративної послуги: 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії. 

Плата за видачу ліцензії вноситься  ліцензіатом після прийняття рішення про видачу ліцензії.

Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку. Плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня внесення запису щодо рішення про видачу ліцензії до ліцензійного реєстру.

Несплата за видачу ліцензії  є підставою для прийняття органом ліцензування рішення про зупинення дії ліцензії.

Спосіб отримання послуги

Особисто заявником (уповноваженою особою) або рекомендованим листом з описом вкладення на поштову адресу ЦНАП м. Харкова - 61010, м. Харків, Гімназійна набережна, 26

Уповноважена особа повинна мати належним чином оформлену довіреність на отримання документів та документ, що посвідчує особу.

Результат надання адміністративної послуги

Ліцензія на провадження здобувачем ліцензії визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, оформлюється органом ліцензування в електронному вигляді . Рішення  органу ліцензування оприлюдненюється  на його офіційному веб-сайті .

Ліцензія видається на необмежний строк.

 

Додаткова iнформацiя

Підстави для одержання адміністративної послуги:

- суб'єкт господарювання здійснює (планує здійснювати) постачання теплової енергії  на території однієї Харківської області та якщо заявлений (фактичний згідно зі звітністю) обсяг постачання теплової енергії на підставі  договору (договорів)  у наступному (минулому) календарному році не перевищуватиме (не перевищував) 145 тисяч Гкал та/або якщо  забезпеченість споживачів приладами обліку теплової енергії станом  на 01 січня 2018 менше ніж 90% від загального обсягу реалізованої теплової енергії;

Замовниками адміністративної послуги  є суб'єкти господарювання та фізичні особи-підприємці.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • Підстави для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду:
 • - документи подані не в повному обсязі;
 • - заява або хоч б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії:
 • 1) підпісаний особою, яка не має на це повноважень;
 • 2) оформлений із порушенням вимог Закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом;
 • 3) подання заяви з порушенням строків, передбачених законом;
 • 4) відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про здобувача ліцензії (суб'єкта господарювання) або наявність відомостей про держану реєстрацію його припинення
 • 5) Наявність інформації про здійснення контролю за діяльностю суб'єкта господарювання, наведеному у статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України "Про оборону України"
 • Підстави для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії:
 • - встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії;
 • - виявлення недостовірності даних в підтвердних документах, поданих для отримання ліцензії.
 • - наявність в органу ліцензування інформації про рішення суду щодо здобувача ліцензії, що забороняє йому провадити окремий вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню та набрало законної сили відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства

Інформаційні картки