Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з ТРАНСПОРТУВАННЯ теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами

Строк надання послуги:

Строк прийняття рішення про видачу (відмову у видачі) ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії. Рішення оформлюється розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації.

Копія рішення про відмову у видачі ліцензії надається у строк, що не перевищує п'яти робочих днів.

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації

Категорія заявників

Замовники послуги (здобувачі ліцензії) - суб'єкти господарювання, теплові мережі яких розташовані на території Харківської області

Центри надання адміністративних послуг, у яких можливо отримати послугу

 • Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)
 • ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)
 • ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)
 • ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)
 • ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)
 • ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)
 • ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)
 • ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)
 • Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)
 • ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)
 • ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Георгія Тарасенка, 42)

Документи, які подаються

 • Заява про отримання ліцензії за визначеною ліцензійними умовами формою
 • Документи відповідно до ліцензійних вимог:
 • - відомості про засоби провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами;
 • - відомості про місця провадження господарської діяльності з транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами);
 • - схема теплових мереж, споруд та інших об'єктів, задіяних у провадженні діяльності з транспортування теплової енергії із зазначенням точок розмежування (за наявності) з іншими суб'єктами господарювання, що провадять господарську діяльність з транспортування теплової енергії, та приладів обліку, затверджена керівником суб'єкта господарювання;
 • - інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання;
 • Копія паспорта керівника здобувача ліцензії ( або довіреної особи) із відміткою контролюючого органу про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби);
 • Опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох екземплярах (у разі подання документів у паперовій формі).

Платність надання адміністративної послуги

Розмір плати за надання адміністративної послуги: 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії. 

Плата за видачу ліцензії вноситься  ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення прийнятого органом ліцензування рішення про видачу ліцензії на його офіційному веб-сайті.

Несплата за видачу ліцензії у встановлений строк є підставою для прийняття рішення про зупинення дії ліцензії.

Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку

Спосіб отримання послуги

Особисто заявником (уповноваженою особою) або рекомендованим листом з описом вкладення на поштову адресу ЦНАП м. Харкова - 61010, м. Харків, Гімназійна набережна, 26

Уповноважена особа повинна мати належним чином оформлену довіреність на отримання документів та документ, що посвідчує особу. 

Результат надання адміністративної послуги

Ліцензія на провадження здобувачем ліцензії визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, оформлюється органом ліцензування в електронному вигляді та оприлюднюється на його офіційному сайті. 

 Рішення про видачу ліцензії набирає чинності наступного робочого дня.

 Ліцензія видається на необмежаний строк.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗАЛИШЕННЯ ЗАЯВИ ПРО ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ БЕЗ РОЗГЛЯДУ:
 • - документи подані не в повному обсязі;
 • - заява або хоч б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії:
 • 1) підпісаний особою, яка не має на це повноважень;
 • 2) оформлений із порушенням вимог Закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом;
 • - подання заяви з порушенням строків, передбачених законом;
 • - відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про здобувача ліцензії (суб'єкта господарювання) або наявність відомостей про державну реєстрацію його припинення.
 • - наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання.
 • ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВІДМОВУ У ВИДАЧІ ЛІЦЕНЗІЇ:
 • - встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам, встановленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про отримання ліцензії;
 • - виявлення недостовірності даних в документах, поданих для отримання ліцензії.
 • - наявність в органу ліцензування інформації про рішення суду щодо здобувача ліцензії.

Інформаційні картки