Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з централізованого ВОДОПОСТАЧАННЯ та централізованого ВОДОВІДВЕДЕННЯ

Строк надання послуги:

Строк прийняття рішення про видачу (відмову у видачі) ліцензії становить десять робочих днів з дня одержання органом ліцензування заяви про отримання ліцензії.

Рішенням  оформлюється розпорядженням голови Харківської обласної державної адміністрації. 

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації

Категорія заявників

 Особи, які здійснюють діяльність в м. Харкові та Харківській області

Центри надання адміністративних послуг, у яких можливо отримати послугу

 • Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)
 • ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)
 • ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)
 • ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)
 • ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)
 • ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)
 • ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)
 • ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)
 • Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)
 • ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)
 • ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Георгія Тарасенка, 42)

Документи, які подаються

 • Заява про отримання ліцензії
 • Документи відповідно до ліцензійних умов:

  Завантажити (113 KB)

 • - відомості про місця провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення;
 • - копія документа, що підтверджує наявність акредитованої лабораторії, яка здійснює виробничий контроль, або копія договору на виконання таких робіт з акредитованими лабораторіями інших організацій;
 • - схема мереж, споруд та інших об'єктів, задіяних у провадженні діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення, затверджена керівником суб'єкта господарювання, із зазначенням точок розмежування (за наявності) з іншими суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення та приладів обліку;
 • - відомості про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення;
 • - інформація про підтвердження відсутності здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання;
 • Копія паспорта керівника здобувача ліцензії (або довіреної особи) із відміткою органу державної податкової служби про повідомлення про відмову через свої релігійні переконання від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (подається тільки фізичними особами-підприємцями, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платників податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби).
 • Опис документів, що подаються для одержання ліцензії, у двох екземлярах (у разі подання документів у паперовій формі).

Платність надання адміністративної послуги

Розмір плати за надання адміністративної послуги: 10 відсотків від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття рішення про видачу ліцензії. 

Плата за видачу ліцензії вноситься  ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня внесення щодо рішення про видачу ліцензії до ліцензійного реєстру на його офіційному веб-сайті. 

Несплата за видачу ліцензії є підставою для прийняття органом ліцензування рішення про зупинення дії ліцензії. 

Документом, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, є копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку.

Спосіб отримання послуги

Особисто заявником (уповноваженою особою) або рекомендованим листом з описом вкладення на поштову адресу ЦНАП м. Харкова - 61010, м. Харків, Гімназійна набережна, 26

Уповноважена особа повинна мати належним чином оформлену довіреність на отримання документів та документ, що посвідчує особу.

Результат надання адміністративної послуги

Ліцензія на провадження здобувачем ліцензії визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, оформлюється органом ліцензування в електронному вигляді та оприлюднюється на його офіційному веб-сайті 

Рішення про видачу ліцензії набирає чинності наступного робочого дня після його прийняття.

Ліцензія видається на необмежаний строк.

Додаткова iнформацiя

Підстави для одержання  послуги:

Підстави для отримання послуги: суб'єкт господарювання провадить (має намір провадити) діяльність з централізованого водопостачання (виробництво та/або транспортування та/або постачання питної води споживачам) та/або централізованого водовідведення (відведення та/або очищення стічної води) і його системи централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення розташовані в одному чи декількох населених пунктах у межах території Харківської області, сукупна чисельність населення яких дорівнює або менше 100 тисяч осіб та/або обсяги реалізації послуг яких дорівнюють або менше відповідно: з централізованого водопостачання – 300 тисяч метрів кубічних на рік; з централізованого водовідведення – 200 тисяч метрів кубічних на рік.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗАЛИШЕННЯ ЗАЯВИ ПРО ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ БЕЗ РОЗГЛЯДУ:
 • - документи подані не в повному обсязі;
 • - заява або хоч б один з документів, що додається до заяви про отримання ліцензії:
 • 1) підпісаний особою, яка не має на це повноважень;
 • 2) оформлений із порушенням вимог Закону, складений не за встановленою формою або не містить даних, які обов'язково вносяться до них згідно з цим Законом;
 • - подання заяви з порушенням строків, передбачених законом;
 • - відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про здобувача ліцензії (суб'єкта господарювання) або наявність відомостей про держану реєстрацію його припинення
 • - наявність інформації про здійснення контролю за діяльністю суб'єкта господарювання.
 • ПІДСТАВИ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВІДМОВУ У ВИДАЧІ ЛІЦЕНЗІЇ:
 • - встановлення невідповідності здобувача ліцензії ліцензійним умовам;
 • - виявлення недостовірності даних в документах, поданих для отримання ліцензії;
 • - наявність в органу ліцензування інформації про рішення суду щодо здобувача ліцензії.

Інформаційні картки