Видача посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї

Строк надання послуги:

 10 робочих днів

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Комітети у справах сім’ї, молоді та спорту по Шевченківському, Новобаварському, Київському, Слобідському, Холодногірському, Салтівський, Індустріальному, Немишлянському, Основ'янському районах Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

Категорія заявників

 Мешканці,  які зареєстровані в м. Харкові

Центри надання адміністративних послуг, у яких можливо отримати послугу

 • Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)
 • ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)
 • ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)
 • ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)
 • ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)
 • ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)
 • ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)
 • ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Плеханівська, 42)
 • ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)
 • Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)
 • ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)

Документи, які подаються

 • Видача посвідчень здійснюється за особистим зверненням одного з батьків багатодітної сім'ї
 • Заява одного з батьків про оформлення посвідчень;

  Завантажити (52 KB)

 • Заява про повторну видачу посвідчення батьків багатодітної сім'ї у зв'язку із втратою/пошкодженням;

  Завантажити (50 KB)

 • Заява про повторну видачу посвідчення дитини з багатодітної сім'ї у зв'язку із втратою/пошкодженням;

  Завантажити (43 KB)

 • Заява про видачу посвідчення дитини з багатодітної сім'ї у зв'язку з досягненням шестирічного віку;

  Завантажити (42 KB)

 • Копії сторінок паспорта громадянина України кожного з батьків, на яких видається посвідчення, із даними про прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату видачі паспорта та реєстрацію місця проживання;
 • Копії посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах;
 • Копії довідок про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платників податків батьків та дітей;
 • Копії свідоцтв про народження дітей;
 • Копія свідоцтва про шлюб (не стосується батьків, які не перебувають у шлюбі);
 • Довідки про реєстрацію місця проживання або перебування особи щодо кожного з батьків та дітей багатодітної сім’ї або, для внутрішньо переміщених осіб, копії довідок про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, видані структурними підрозділами з питань соціального захисту населення (для осіб, які не зареєстровані в м. Харкові);
 • Одна фотокартка (кольорова або чорно-біла) кожної особи (батьків та дітей) на ім’я яких видається посвідчення розміром 30 х 40 міліметрів;
 • Довідка про підтвердження зарахування до закладу освіти або про переведення на наступний курс навчання в межах відповідної програми підготовки (інформація підтверджується заявником кожного семестру, до закінчення закладу освіти, але не довше ніж до досягнення особою 23 років) із зазначенням терміну дії (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання у закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти). У разі неможливості отримання довідки закладу освіти під час введення на території України надзвичайного або воєнного стану подаєтся заява в довільній формі, в якій зазначаються відомості щодо навчання його дитин у відповідному закладі освіти;
 • У РАЗІ РЕЄСТРАЦІЇ ПОВТОРНОГО ШЛЮБУ:
 • - документи, що підтверджують факт виховання дитини одним із батьків (копія рішення суду із зазначенням місця проживання дитини з одним із батьків після розірвання шлюбу;
 • - копія рішення суду про позбавлення батька чи матері батьківських прав, визнання батька чи матері недієздатним (недієздатною), безвісти відсутнім (відсутньою);
 • - копія свідоцтва про смерть батька чи матері;
 • - копія свідоцтва про народження дитини у разі внесення змін у зв’язку з усиновленням;
 • У РАЗІ НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ, НАВЧАННЯ ОСОБИ ВІКОМ ВІД 18 ДО 23 РОКІВ ЗА ДЕННОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ, УКЛАДЕННЯ ШЛЮБУ ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ:
 • - копія свідоцтва про народження дитини;
 • - довідки із закладу освіти;
 • - копія документу про укладення шлюбу;
 • Такі документи подаються за умови їх легалізації, якщо інше не передбачено законом та міжнародним договором України, та з перекладом на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально
 • Довідка структурного підрозділу районної, районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про те, що батькам, за місцем реєстрації, посвідчення не видавалися (у разі, коли зареєстроване місце проживання батьків різне), для осіб, які не зареєстровані в м. Харкові;
 • Інформація про розміщення оголошення у друкованих засобах масової інформації про втрату посвідчення батьків або дитини з багатодітної сім’ї (у випадку втрати посвідчення батьків або дитини з багатодітної сім'ї).

Спосіб отримання послуги

Для отримання посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї заява та підтверджуючи документи подаються до Центру надання адміністративних послуг м. Харкова, його територіальних підрозділів, Регіонального центру послуг одним із таких способів:

1) особисто;

2) надсиланням поштою (реєстрованим поштовим відправленням).

Результат надання адміністративної послуги

Посвідчення батьків та дитини (по досягненню 6 років) з багатодітної сім’ї

Можливі способи отримання відповіді (результату):

1. Особисто.

2. За бажанням заявника посвідчення можуть бути надіслані рекомендованим листом з повідомленням про вручення. Оплата послуг з відправлення проводиться за рахунок одержувача.

Додаткова iнформацiя

Категорія замовників послуги:  Багатодітна сім’я – сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, – до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років. Місце проживання одного з батьків багатодітної сім’ї зареєстровано в м. Харкові.

Строк дії посвідчень батьків визначається окремо для кожної багатодітної сім'ї до втрати сім’єю статусу багатодітної сім’ї і встановлюється з урахуванням перебування в сім’ї не менше трьох дітей у віці до 18 років та/або дітей, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Строк дії посвідчення дитини з багатодітної сім'ї визначається до досягнення дитиною 18 років (повноліття), якщо згідно із законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше, а якщо дитина навчається за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • Подання документів не в повному обсязі;

Інформаційні картки