Видача витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

Строк надання послуги:

Не пізніше наступного робочого дня з дня видачі витягу з Реєстру або відмови в його видачі

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Відділи ДРАЦС у м. Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Перший, Другий, Третій, Четвертий) ,Четвертий відділ державної реєстрації актів цивільного стану у місті Харкові Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції

Категорія заявників

Громадяни України по досягненні 16-річного віку,  іноземці, особи без громадянства, державні органи, органи місцевого самоврядування    

Центри надання адміністративних послуг, у яких можливо отримати послугу

 • Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)
 • ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)
 • ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)
 • ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)
 • ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)
 • ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)
 • ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)
 • ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)
 • Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)
 • ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)
 • ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Георгія Тарасенка, 42)

Документи, які подаються

 • Заява (запит)( формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Реєстру)
 • Паспорт громадянина України, паспортний документ іноземця, особи без громадянства
 • Документ, що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України
 • Документи, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки між суб’єктом звернення та особою, щодо якої складено актовий запис цивільного стану (у відповідних випадках )
 • Документ, що підтверджує повноваження у разі представництва інтересів особи, яка має право на отримання витягу з Реєстру
 • Документ про внесення плати за видачу витягу з Реєстру або підтвердження права на безоплатне отримання витягу з Реєстру
 • Документи, видані компетентними органами іноземних держав на посвідчення актів цивільного стану, здійснених поза межами України за законами відповідних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, подаються належним чином легалізовані, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України
 • Переклад документів на українську мову, вірність яких засвідчується в установленому порядку, якщо документи складено іноземною мовою

Платність надання адміністративної послуги

Плата за видачу витягу з Реєстру становить 73 гривні

Можлива сплата адмінзбору через POS-термінал банківською карткою

РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК ДЛЯ ВНЕСЕННЯ ПЛАТИ ЗА ПОСЛУГУ

 На безоплатне отримання витягу з Реєстру мають право:

 1. суди (судді), органи досудового розслідування, нотаріуси та інші органи державної влади (посадові особи), якщо запит зроблено у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених актами законодавства;
 2. реєстратори, дипломатичні представництва та консульські установи України у зв’язку з виконанням ними функцій, визначених актами законодавства;
 3. адміністрації закладів охорони здоров’я, навчальних або інших дитячих закладів щодо державної реєстрації народження дітей, які перебувають у зазначених закладах;
 4. особи, що проживають за кордоном, стосовно яких державна реєстрація актів цивільного стану проведена відповідними органами державної реєстрації, у разі надходження письмових запитів і надіслання витягу до компетентних органів іноземних держав для вручення його заявникові;
 5. особи, що звернулися за видачею витягу з Реєстру про те, що державна реєстрація народження проведена відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;
 6. особи, що звернулися за видачею витягу з Реєстру для отримання допомоги на поховання;
 7. кредитори спадкодавця, власники або користувачі земельних ділянок, суміжних із земельною ділянкою сільськогосподарського призначення спадкодавця, у зв’язку з поданням заяви про визнання спадщини відумерлою.

В умовах воєнного стану в межах адміністративно-територіальної одиниці, що входить до затвердженого Міністерством юстиції переліку адміністративно-територіальних одиниць, в яких припиняється доступ користувачів до єдиних та державних реєстрів, держателем  яких є Міністерство юстиції, а також у разі звернення внутрішньо переміщеної особи за видачу витягу з Реєстру відповідна плата не справляється.

Спосіб отримання послуги

Особисто суб'єктом звернення або його представником

В електронному вигляді через Портал "Дія"

Видача витягу з Реєстру  Державного реєстру актів цивільного стану громадян здійснюється незалежно від місця її проживання та місця державної реєстрації акту цивільного стану заявника

Має право на отримання витягу з Реєстру стосовно відомостей про себе та про своїх родичів:

 

Результат надання адміністративної послуги

Витяг з Реєстру або письмова відмова у видачі витягу з Реєстру

У разі неотримання  витягу з Реєстру або письмової відмови у видачі витягу з Реєстру протягом одного місяця з дня його надходження вони повертаються до відділу державної реєстрації актів цивільного стану

Додаткова iнформацiя

Підстава для отримання адміністративної послуги:

1. Заява (запит) про надання витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі – Реєстр), у якій зазначається одна з таких відомостей про фізичну особу, щодо якої видається витяг з Реєстру:

- прізвище, власне ім’я, по батькові, дата та місце народження особи;

- серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію відповідного акту цивільного стану, дата його видачі;

- реєстраційний номер, за яким зареєстроване внесення відомостей про акт цивільного стану.

 

У разі подання заяви (запиту) про надання витягу з реєстру щодо актового запису про шлюб або розірвання шлюбу додатково зазначаються прізвище, ім’я, по батькові другого з подружжя;

2. У відповідних випадках документи, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки між суб’єктом звернення та особою, щодо якої складено актовий запис цивільного стану.

Нормативні акти, які регламентують надання адміністративної послуги

Закони України:

Акти Кабінету Міністрів України:

Акти центральних органів виконавчої влади:

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • Подання заяви особою, що не має права на отримання витягу з Реєстру
 • Непред’явлення документа про внесення плати за видачу витягу з Реєстру в повному обсязі
 • Відсутність у заяві відомостей, необхідних для формування витягу з Реєстру

Інформаційні картки