Внесення змін до декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованих об'єктів (СС1) на земельній ділянці відповідного цільового призначення

Строк надання послуги:

Два робочих дні 

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту з інспекційної роботи Харківської міської ради ,Державна інспекція архітектури та містобудування України

Категорія заявників

Особи, які здійснюють будівельні роботи в межах міста Харкова

Центри надання адміністративних послуг, у яких можливо отримати послугу

Документи, які подаються

 • Декларація про готовність до експлуатації, в якій враховані зміни

  Завантажити (30 KB)

 • Засвідчені в установленому порядку копії:
 • - документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою відповідного цільового призначення, на якій розміщено об’єкт;
 • - технічного паспорта, складеного до 01 грудня 2021 року, відомості про який внесені виконавцем до Реєстру буіывельної діяльності ( з відміткою про проведення технічного обстеження - у випадку прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 500 кв.м. включно, а також господарських(присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 кв.м. включно).
 • Технічні паспорти, складені до 31.08.2018, , щодо індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 500 квадратних метрів включно, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 квадратних метрів включно подаються за умови внесення відомостей про можливість або неможливість надійної та безпечної експлуатації індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 500 квадратних метрів включно, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 квадратних метрів до Реєстру будівельної діяльності
 • Декларацію підписують також співласники земельної ділянки та/або зазначеного об'єкта ( у разі їх наявності).
 • Технічне обстеження об'єктів проводиться відповідно до Порядку (крім випадків прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 500 кв.м. включно, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 100 кв.м. включно).
 • Суб'єкт господарювання, виключно з використанням Реєстру будівельної діяльності, створює у формі електронного документа звіт про проведення технічного обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних0 будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), для прийняття їх в експлуатацію
 • Додаток замовник

  Завантажити (17 KB)

 • Додаток земля

  Завантажити (14 KB)

Спосіб отримання послуги

Особисто замовником (його уповноваженою особою) або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення на поштову адресу ЦНАП м. Харкова- 61010, м. Харків, Гімназійна набережна, 26

Результат надання адміністративної послуги

Внесення інформації про зміну даних до Реєстру будівельної діяльності

або

Повернення замовнику декларації про готовність об'єкта до експлуатації та поданих документів на доопрацювання з обгрунтуванням причин

Інформація розміщується на порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва у розділі "Реєстр будівельної діяльності"

Додаткова iнформацiя

Виявлення замовником технічної помилки (описки, друкарської, грамитичної, арифметичної помилки) у зареєстрованій декларації про готовність об'єкта до експлуатації або отримання відомостей про виявлення у такій декларації недостовірних даних    щодо  об'єктів будівництва, що за  класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1), збудованих на земельних ділянках відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, а саме:

- індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 500 квадратних метрів, а також господарських (присадибних) будівель і споруд загальною площею до 500 квадратних метрів, збудованих у період з 05 серпня 1992 року по 09 квітня 22015 року;

- будівель і споруд сільськогосподарського призначення, збудованих до 12 березня 2011 року), розташованих в межах міста Харкова

Нормативні акти, які регламентують надання адміністративної послуги

Закони України:

Акти Кабінету Міністрів України:

Акти центральних органів виконавчої влади:

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • Подання чи оформлення декларації з порушенням установлених вимог законодавства
 • Виявлення невідповідності поданих документів вимогам законодавства, недостовірних відомостей у поданих документах

Інформаційні картки