Докладніше

Належність до виконання військового обов'язку визначає військовий документ, види якого визначені пунктом 16 Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов'язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року №921, а саме: військовий квиток (тимчасове посвідчення),посвідчення про приписку. Вказані документи у обов'язковому порядку повинні бути у всіх чоловіків, віком від 17 до 60 років та у військовозобов'язаних жінок віком від 19 до 50 років. У разі втрати (псування) військових документів, вказаними категоріями громадян України, військові комісаріати у обов'язковому порядку видають їх повторно. Довідки замість військового квитка, які видавались раніше комісаріатами, не являються військово-обліковими документами і підлягають невідкладній заміні.

Відповідно до статті 37 п. 3 ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» призовники та військовозобов’язані після прибуття до нового місця проживання зобов’язані в семиденний строк стати на військовий облік та не раніше ніж за три дні до вибуття з місця проживання знятися із зазначеного обліку.

Згідно зі ст. 38 п. 2 абзац 1 цього  Закону органи виконавчої влади, що здійснюють реєстрацію місця проживання чи перебування осіб зобов’язані здійснювати реєстрацію за місцем проживання або перебування чи зняття з реєстрації призовників, військовозобов’язаних та резервістів лише в разі наявності в їхніх військово-облікових документах позначок військових комісаріатів відповідно про зняття з військового обліку або про перебування на військовому обліку за місцем проживання або перебування.

Якщо військовозобов’язаний або призовник, який прибув з другої місцевості, був знятий з військового обліку у військовому комісаріаті за місцем попереднього місця проживання (перебування), реєстрація місця проживання військовозобов’язаних здійснюється лише в разі наявності в військово-облікових документах позначки про перебування на військовому обліку за місцем майбутнього проживання або перебування.

Зняття з реєстрації здійснюється лише за умови відмітки військового комісаріату про зняття з військового обліку. 

У разі реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з попереднього місця проживання у межах одного району, а також у межах двох районів (Слобідський та Основ’янський, Новобаварський та Холодногірський), що обслуговуються одним районним військовим комісаріатом, наявність відмітки у військово-обліковому документі про зняття у цьому РВК не вимагається, оскільки в даному випадку РВК не змінюється і відмітка про перебування на військовому обліку у відповідному комісаріаті вже поставлена. Під час реєстрації (зняття з реєстрації місця проживання громадян України, які у відповідності до підпункту 2 пункту 5 ст. 37 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" за рішенням Міністерства оборони України (наказ МОУ №342 від 09.06.06р.) зняті з військового обліку і мають про це відповідну відмітку у військово-обліковому документі,  на підставі підпункту 18 Правил реєстрації місця проживання, не вимагається наявність відміток про постановку на військовий облік.