Увага! На період карантину виїзне обслуговування не здійснюється, прийом відвідувачів в ЦНАП та його територіальних підрозділах здійснюється виключно за попереднім записом. Детальніше тут
green arm

Центр надання адміністративних послуг м. Харкова

email phone

Отримати консультацію

0 800-304-304

Увага! На період карантину виїзне обслуговування не здійснюється, прийом відвідувачів в ЦНАП та його територіальних підрозділах здійснюється виключно за попереднім записом. Детальніше тут

Оформлення і видача паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм вперше особі у віці з 14 до 18 років з одначасною реєстрацією у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків

09.04.2021

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Головне управління Державної міграційної служби у Харківській області (Шевченківський, Київський, Слобідський, Холодногірський, Московський, Новобаварський, Індустріальний, Немишлянський, Основ'янський відділи у м. Харкові)

Категорія заявників:

Громадяни України, які досягли 14-річного віку та  мають зареєстроване місце проживання у м. Харкові, а також виявили бажання зареєструватися у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків під час оформлення паспорта громадянина України  подають документи з наступного дня після відповідної календарної дати 

 

Центри надання послуг, у яких можливо отримати послугу:

 • ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)
 • ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)
 • ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)
 • ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)
 • ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)
 • ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)
 • ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Плеханівська, 42)
 • ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)
 • Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)

Документи, які подаються:

 1. Заява та документи подаються Особисто з наступного дня після 14-річного віку до відповідного територіального підрозділу ЦНАП за місцем проживання
 2. Заява-анкета за зразком, затвердженим наказом МВС від 26.11.2014 №1279 (формується та роздруковується із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру адміністратором Центру надання адміністративних послуг);
 3. Свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави;
 4. Оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу батьків або одного з них, які на момент народження особи перебували у громадянстві України (для підтвердження факту належності особи до громадянства України). У разі відсутності таких документів або у разі, коли батьки чи один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, або у разі набуття особою громадянства України на території України подається довідка про реєстрацію особи громадянином України;
 5. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон - для осіб, які постійно проживали за кордоном та повернулися в установленому порядку на проживання в Україну;
 6. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);
 7. Документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті ( за наявності таких документів):
 8. - Про місце проживання - довідку про реєстрацію місця проживання особи (за зразком наведеному у додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених Постановою КМУ від 02.03.2016 № 207) або довідку про реєстрацію місця проживання ( видану до 04.04.2016 за зразком, наведеним у додатку 11 до Порядку реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та зразків необхідних документів, завтердженого наказом МВС від 22.11.2012 № 1077)), яка видана органом реєстрації встановленого зразка. Якщо особа не була зареєстрована на території України довідка про реєстрацію місця проживання не надається;
 9. - Про зміну імені - свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт ( за умови зміни прізвища, імені або по батькові);
 10. Оригінали документів (крім довідки про реєстрацію особи громадянином України) повертаються особі або її законному представнику/уповноваженої особі після оформлення заяви-анкети
 11. За необхідності написання прізвища або/та ім’я латинськими літерами відповідно до написання у раніше виданих на ім’я особи документах, подається письмова заява (довільної форми) та документ, що підтверджує зазначений факт, а саме:
 12. - паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, проїзний документ дитини;
 13. - документ, що підтверджує факт народження, зміни імені ( у тому числі у разі укладення або розірвання шлюбу), виданого компетентним органом іноземної держави та легалізованого в установленому порядку;
 14. - раніше видані паспорта на ім’я дитини/батьків (або одного з них)/одного з подружжя, у тому числі в паспортах для виїзду за кордон, виданих іноземними державами, якщо дитина/батьки/один з подружжя є іноземцями
 15. Примітка: Видані компетентними органами іноземної держави документи засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально

Платність:

Платність надання адміністративної послуги:

Безкоштовно

Спосіб отримання послуги:

Громадянин України, який достяг 14-річного віку з метою подання документів  та заяви-анкети для оформлення паспорта вперше звертається особисто з наступного дня після відповідної календарної дати відповідно до зареєстрованого міісця проживання у м. Харкові 

Якщо особа визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною, документи та заява-анкета подаються одним із її законних представників (одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників)

Внутрішньо переміщена особа подає документи та заяву-анкету за місцем проживання, що підтверджуєтся довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

Особа, місце, місце проживання якої зареєстровано  на тимчасово окупованої території України АРКрим або м.Севастополь подає документи та заяву-анкету за місцем звернення

Строк надання адміністративної послуги:

 Не пізніше  ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання 

Результат надання адміністративної послуги:

Видача паспорта громадянина України у формі картки або письмова  відповідь з обгрунтуванням причин відмови

Під час видачі паспорта, до якого не внесено дані про РНОКПП у випадку отримання від ДПС повідомлення про необхідність звернення до контролюючого органу для реєстрації платником податків або внесення змін до Державного реєстру у зв'язку із розбіжностіми даних  надається роздруковане повідомлення Державної податкової служби про необхідність звернення до контролюючого органу 

Додаткова iнформацiя:

Внесення до заяви-анкети та у подальшому у паспорт написання складових імені "прізвища" та "імені" здійснюється українською мовою та латинськими літерами відповідно до Таблиці транслітерації українського алфавіту латинецею, затвердженою постановою КМУ від 27.01.2010 № 55.

Відповідно до статті 253 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) перебіг строку починається з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок. 

 

Нормативні акти, які регламентують надання адміністративної послуги

Закони України:

 1. Закон України " Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус"
 2. Закон України "Про громадянство України"
 3. Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні"
 4. Закон України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції"

Акти Кабінету Міністрів України:

 1. Постанова КМУ від 25.03.2015 № 302 "Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України"
 2. Постанова КМУ від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»
 3. Постанова КМУ від 26.11.2014 № 669 "Про затвердження Порядку отримання, вилучення з Єдиного державного демографічного реєстру та знищення відцифрованих відбитків пальців рук особи"
 4. Постанова КМУ від 10.07.2019 № 691 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини"

Акти центральних органів виконавчої влади:

 1. Наказ МВС № 1279 від 26.11.2014 "Про затвердження зразка заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру"   http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1586-14
 2. Наказ МВС № 715 від 16.08.2012 "Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України, та журналів обліку"   http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1549-12
 3. Наказ МВС від 18.10.2019 № 875 "Про затвердження Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них"   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1146-19

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

 1. ВІДМОВА В ПРИЙНЯТТІ ДОКУМЕНТІВ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВИ-АНКЕТИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ У РАЗІ:
 2. Подання документів не в повному обсязі
 3. ВІДМОВА ВІД ОФОРМЛЕННЯ ЧИ ВИДАЧІ ПАСПОРТА ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ ПОДАНИХ ДОКУМЕНТІВ НАДАЄТЬСЯ У РАЗІ:
 4. - Особа не є громадянином України
 5. - Особа вже отримала паспорт ( у тому числі паспорт зразка 1994 року)
 6. - Дані, отримані з баз даних Реєстру, картотек, не підтверджують надану заявником інформацію
 7. - За видачею паспорта звернувся законний представник, який не має документально підтверджених повноважень на отримання паспорта
 8. - Особа подала не в повному обсязі документи та інформацію, необхідні для оформлення і видачі паспорта
 9. У разі якщо за даними ДПС буде встановлено, що особа раніше вже була зареєстрована в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та дані про особу, які надійшли від ДМС для проведення реєстрації, співпадають з даними про особу, наявними в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, паспорт буде оформлено із внесенням даних про РНОКПП
 10. У разі якщо під час розгляду заяви - анкети за даними ДПС буде встановлено, що особа раніше вже була зареєстрована в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та дані про особу, які надійшли від ДМС для проведення реєстрвції, відрізняються від даних про особу, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, ДПС направляє у відповідь повідомлення про необхідність звернення до контролюючого органу для реєстрації платником податків або внесення змін до Державного реєстру. У такому випадку паспорт оформлюється без внесення даних про РНОКПП

Інформаційні картки

 1. Індустріальний_район.pdf   Завантажити  (345 KB)
 2. Шевченківський_район.pdf   Завантажити  (345 KB)
 3. Немишлянський_район.pdf   Завантажити  (340 KB)
 4. Слобідський_район.pdf   Завантажити  (1 MB)
 5. Основ'янський_район.pdf   Завантажити  (1003 KB)
 6. Київський_район.pdf   Завантажити  (357 KB)
 7. Холодногірський_район.PDF   Завантажити  (3 MB)
 8. Московський_район.PDF   Завантажити  (3 MB)
 9. Новобоварський_район.PDF   Завантажити  (3 MB)