Внесення інформації до Реєстру територіальної громади міста Харкова/внесення змін до інформації про особу, що міститься в Реєстрі територіальної громади міста Харкова

Строк надання послуги:

1 день

3 робочих дня (у разі подачі документів в ЦНАП м. Харкова (Гімназійна набережна, 26 (пп.40,46 Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг м. Харкова)

У випадку встановлення органом реєстрації розбіжностей між відомостями, що містяться в поданих заявником документах, та інформацією, наявною в органі реєстрації, строк розгляду відповідних документів може бути продовжений до двадцяти робочих днів для об'єктивного встановлення орагном реєстрації обставин, про що заявнику повідомляється додатково.

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Управління реєстрації місця проживання Департаменту реєстрації Харківської міської ради

Категорія заявників

 Мешканці,  які зареєстровані в м. Харкові

Центри надання адміністративних послуг, у яких можливо отримати послугу

 • Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)
 • ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)
 • ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)
 • ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)
 • ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)
 • ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)
 • ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)
 • ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)
 • Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)
 • ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)
 • ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Георгія Тарасенка, 42)

Документи, які подаються

 • Заява-анкета

  Завантажити (63 KB)

 • Документ, що підтверджує відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування відповідної особи у місті Харкові (у разі необхідності)
 • Документ, що підтверджує зміну персональних даних особи (при зверненні особи щодо зміни відомостей, що містяться в Реєстрі), у разі не підтвердження їх документом, до якого вносяться відомості про місце проживання/перебування особи ( у разі необхідності)
 • Інші документи
 • При звернення адміністратору пред'являються:
 • Паспортний документ особи;
 • Свідоцтво про народження - для дітей віком до 16 років
 • Документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі), (у разі звернення представника)
 • У разі подання заяви представником особи, інтереси якої він представляє подаються:
 • Документ, що посвідчує особу представника
 • Довереність (посвідчена в установленому законодавством порядку) відповідно до якої особою, відомості про яку містяться в Реєстрі, надані повноваження представнику отримувати її (особи) персональні дані/інформацію про неї

Спосіб отримання послуги

Особисто або уповноважений представник заявника у разі наявності належним чином оформленої довіреності на отримання документів та документа, що посвідчує особу

Результат надання адміністративної послуги

Довідка про реєстрацію місця проживання за формою, згідно з додатком 13 до Правил  реєстрації місця проживання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 №207

Відмова у наданні інформації про особу до Реєстру територіальної громади міста Харкова за формою, згідно з додатком 67 до наказу від 06.02.2020 №05-02-07/10/20

Відмова у внесенні змін до інформації про особу в Реєстрі територіальної громади міста Харкова за формою, згідно з додатком 68 до наказу від від 06.02.2020 №05-02-07/10/20

Нормативні акти, які регламентують надання адміністративної послуги

Закони України:

Акти Кабінету Міністрів України:

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування:

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • Особа не подала або подала не в повному обсязі необхідні документи або відомості
 • У поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними, або строк дії паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, закінчився
 • Звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів
 • Внесення інформації не передбачено Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», Правилами реєстрації місця проживання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 та Положенням про Реєстр територіальної громади міста Харкова, затвердженим рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 05.04.2017 № 230

Інформаційні картки