Внесення змін до свідоцтва про право власності

Строк надання послуги:

 30 календарних днів

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради

Категорія заявників

Фізичні особи: власник (співвласники), уповноважена ним (ними) особа або інший законний правонабувач

Центри надання адміністративних послуг, у яких можливо отримати послугу

 • Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)
 • ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)
 • ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)
 • ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)
 • ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)
 • ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)
 • ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)
 • ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)
 • Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)
 • ЦНАП у сфері нерухомості (м. Харків, площа Павлівська,4)
 • ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)
 • ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Георгія Тарасенка, 42)

Документи, які подаються

 • Заява про внесення змін (оформлена за підписом всіх співвласників житла)

  Завантажити (16 KB)

 • заява-згода на обробку персональних даних
 • оригінал свідоцтва про право власності
 • довідка КП "Харківське міське бюро технічної інвентарізації" щодо реєстрації права власності на житло за станом на 31.12.2012 (в разі оформлення приватизації житла до 31.12.2012)
 • копія паспорту громадянина (для осіб, які не досягли 14 років, копія свідоцтва про народження), який подає заяву
 • копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податку громадянина, який подає заяву (крім випадків, коли через свої релігійні переконання особи відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)
 • копія нотаріальної довіреності чи іншого документу, що надає право на представництво інтересів, у разі звернення представника власника (співвласника) житла
 • лист (запит) нотаріуса щодо кола спадкоємців та копія свідоцтва про смерть, у разі смерті одного зі співвласників та звернення із заявою спадкоємця власника майна
 • копія докіменту, що посвідчує перехід права власності, в разі зміни співвласника житла на частку спільної власності (договір дарування, договір купівлі-продажу, свідоцтво про спадщину, рішення суду тощо)
 • копія свідоцтва про народження особи, яка на час приватизації не досягла віку отримання паспорту громадянина України
 • копія документу, що підтверджує зміну прізвища власника житла в разі його зміни в період з моменту приватизації житла та за станом на день звернення із заявою про внесення змін (свідоцтва про шлюб, рішення суду, витяг з Реєстру актів цивільного стану, тощо)
 • експертний висновок Державного підприємства "Українське бюро лінгвістичних експертиз НАН України" (в разі якщо у різних документах однієї особи виявлено записи прізвищ, імен чи по батькові, які відрізняються своїмнаписанням)
 • достовірна інформації з матеріалів технічної інвентаризації та новий тезнічний паспорт, виготовлений за наявності змін у складі, планування та технічному стані об'єкта приватизації (у разі невідповідності даних, що зазначено у свідоцтві про право власності фактичному стану)
 • * копії документів мають бути завірені належним чином відповідно до вимог чинного законодавства

Спосіб отримання послуги

 Особисто заявником або через уповноваженого представника за нотаріальною довереністю та за наявності документа, що посвідчує особу

Результат надання адміністративної послуги

Свідоцтво про право власності на житло з внесеними змінами.

Технічний паспорт (в разі, якщо його було додано до заявина внесення змін).

Додаткова iнформацiя

Підстава для отримання послуги:

Свідоцтво про право власності на житло було оформлено на підставі розпорядження управління комунального майна та приватизації Департаменту економіки та комунального майна Харківської міської ради, розпорядження  управління комунального майна та приватизації Головного управління економіки та комунального майна Харківської міської ради, розпорідження Центру (відділу) приватизації державного житлового фонду чи розпорядження Харківського міського центру приватизації комунального  житлового фонду, а також з інших передбачених чинним законодавством України підстав.

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • Виявлення у поданих документах недостовірних відомостей;
 • Подання заявником неповного пакету документів.

Інформаційні картки