Зняття із задекларованого/зареєєстрованого місця проживання (перебування)

Строк надання послуги:

1 день

 

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Управління реєстрації місця проживання Департаменту реєстрації Харківської міської ради

Категорія заявників

 

Громадяни України, іноземці, особи без громадянства, місце проживання яких зареєстроване в м. Харкові

 

Центри надання адміністративних послуг, у яких можливо отримати послугу

 • Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)
 • ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)
 • ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)
 • ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)
 • ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)
 • ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)
 • ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)
 • ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)
 • Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)
 • ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)
 • ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Георгія Тарасенка, 42)

Документи, які подаються

 • Для зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особа або її представник подає:
 • Заява (формується адміністратором засобами Реєстру)
 • Паспортний документ особи (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист) a6o довідку про звернення за захистом в Україні — у разі особистого звернення
 • Військово-обліковий документ (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку) (подається оригінал з відміткою зняття з військового обліку в районному (міському) військовому комісаріаті)

  докладніше

 • Свідоцтво про народження – для дітей віком до 14 років
 • Квитанція про сплату адміністративного збору (крім зняття по суду, по відчудженню, по смерті) ( Адмінзбір  сплачується через POS-термінал на прийомі у адміністратора)
 • Рішення про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання, прийняте відповідним територіальним органом Державної міграційної служби України або рішення про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном, прийняте відповідною закордонною дипломатичною установою України, у разі зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання особи у зв'язку з оформленням їй документів для виїзду за кордон на постійне проживання/залишення на постійне проживання за кордоном
 • У разі подання заяви про зняття представником особи, крім зазначених документів, додатково подаються:
 • Документ, що посвідчує особу представника
 • Документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника (представника), крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини
 • У разі звернення разом із заявою власника житла про зняття особи (осіб) із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) власник житла подає:
 • Документ, що посвідчує особу представника (у разі особистого звернення)
 • Документ, що підтверджує право власності на житло, в якому задекларовано або зареєстровано місце проживання (перебування) особи (осіб), що знімається
 • У разі зняття за заявою власника житла більше однієї особи до органу реєстрації подаються заява та документ або відомості, що підтверджують сплату адміністративного збору, окремо щодо кожної особи. Така заява може бути подана лише повнолітньою особою або законним представником малолітньої дитини.
 • Власник житла приватної форми власності звертається до органу реєстрації a6o через центр надання адміністративних послуг для здійснення зняття із задекларованого a6o задекларованого місця проживання (перебування) повнолітньої особи, а також дитини, у разі якщо така реєстраційна дія здійснюється разом з її батьками або іншими законними представниками чи одним із них.
 • Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) співвласника житла за заявою іншого співвласника такого житла не здійснюється
 • Зняття із задекларованого a6o зареєстрованого місця проживання (перебування) дитини не здійснюється за заявою власника житла, якщо власником такого житла є один із батьків або інших законних представників дитини
 • Подання заяви про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) дитини віком до 14 років або особи, визнаної судом обмежено дієздатною або недієздатною, здійснюється одним із батьків або інших законних представників за згодою іншого з батьків або законних представників.Згода батьків або інших законних представників може бути надана у присутності особи, яка приймає заяву про реєстрацію місця проживання, або засвідчена нотаріально в установленому законодавством порядку.
 • Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) дитини віком від 14 до 18 років здійснюється за згодою її батьків або інших законних представників такої дитини чи одного з них, крім випадку зняття із задекларованого/ зареєстрованого місця проживання такої дитини у гуртожитку закладу освіти у період чи після закінчення навчання
 • Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку та піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки та піклування
 • У разі усиновлення дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, якщо при цьому змінюється прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) дитини, зняття з реєстрації місця проживання такої дитини здійснюється за заявою органу опіки та піклування за попереднім прізвищем, власним ім'ям, по батькові (за наявності)
 • Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) здійснюється на підставі:
 • Рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житло або права користування житлом, про виселення, про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою (у такому випадку адміністративний збір не сплачується)
 • Подання заяви про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) дитини віком до 14 років a6o ocoби, визнаної судом обмежено дієздатною a6o недієздатною, здійснюється одним із батьків a6o інших законних представників такої особи за згодою іншого з батьків чи законних представників.
 • Свідоцтва про смерть (у такому випадку адміністративний збір не сплачується)
 • Припинення підстав на право користування житлом (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житла, закінчення/припинення навчання в закладі освіти), відчуження житла та інших визначених законодавством документів
 • Видані компетентними органами іноземної держави документи, що подаються для реєстрації місця проживання, зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання засвідчуються в установленому законодавством порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Такі документи подаються з перекладом на українську мову, засвідченим нотаріально.
 • Іноземець чи особа без громадянства подають :
 • Заяву про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування )у зв'язку з припиненням підстав для перебування на території України
 • Паспортний документ особи або довідка про звернення за захистом в україні, у тому числі строк дії яких закінчився

Платність надання адміністративної послуги

1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року  - 45,42 грн.

·         Реквізити рахунку:

·         Отримувач ГУК Харків обл/МТГ Харкiв/22012500

·         Код отримувача:37874947

·         Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)

·         МФО: 899998

 Номер рахункуUA888999980334139879000020649

·         Код класифікації доходів бюджету: 22012500

·         Найменування плати: Плата за надання інших адміністративних послуг- за реєстрацію місця проживання

Адмінзбір  сплачується через POS-термінал на прийомі у адміністратора

·      У разі  реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу.

      Адміністративний збір не справляється в разі зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання:

-  на підставі судового рішення, що набуло законної сили, про позбавлення права власності на житло або права користування житлом при виселення, про визнанння особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою;

- за повідомленням уповноваженої особи житла;

- на підставі свідоцтва про смерть.      

Спосіб отримання послуги

Особисто, законний або уповноважений представник у разі наявності належним чином оформленої довіреності 

Результат надання адміністративної послуги

Внесення відомостей про зняття із задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування)  до Реєстру територіальної громади

Формування інформації про  зняття із задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування) особи 

Додаткова iнформацiя

Зняття  із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) здійснюється на підставі:

- заяви про зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), поданої особою або її законним  представником, заяви власника житла про зняття особи із задекларованого місця проживання (перебування);

- рішення суду, що набуло законної сили про позбавлення права власності на житло або права користування житлом, про виселення, про зняття  із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) особи, про визнання особи безвісною або оголошення  її померлою;

- свідоцтва про смерть або відомостей про державну реєстрації смерті з Державного реєстру актів цивільного стану;

- заяви власника житла про зняття особи із задекларованого/зареєстрованого місця проживання

Нормативні акти, які регламентують надання адміністративної послуги

Закони України:

Акти Кабінету Міністрів України:

Акти центральних органів виконавчої влади:

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого самоврядування:

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • Особа подала не в повному обсязі передбачені Законом документи (відомості)
 • Відомості реєстру територіальної громади не відповідають відомостям у поданих особою документах або відомостях
 • За зняттям із задекларованого або зареєстрованого місця проживання(перебування) звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів

Інформаційні картки