Увага! На період карантину прийом відвідувачів в ЦНАП та його територіальних підрозділах здійснюється виключно за попереднім записом. Детальніше тут
green arm

Центр надання адміністративних послуг м. Харкова

email phone

Отримати консультацію

+38057-725-03-33

+38063-725-03-33

+38098-725-03-33

+38099-725-03-33

Увага! На період карантину прийом відвідувачів в ЦНАП та його територіальних підрозділах здійснюється виключно за попереднім записом. Детальніше тут

Зняття з реєстрації місця проживання/перебування

26.08.2020

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Управління реєстрації місця проживання Департаменту реєстрації Харківської міської ради

Центри надання послуг, у яких можливо отримати послугу:

 • Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)
 • ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)
 • ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)
 • ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)
 • ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)
 • ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)
 • ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)
 • ЦНАП Московського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)
 • ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Плеханівська, 42)
 • ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)
 • Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)

Документи, які подаються:

 1. • Для зняття з реєстрації місця проживання особа або її представник подає:
 2. Заява особи про її зняття з реєстрації   Завантажити  (36 KB)
 3. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку) (подається оригінал з відміткою зняття з військового обліку в районному (міському) військовому комісаріаті)   докладніше
 4. Документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження
 5. Раніше видана довідка (витяг) про реєстрацію місця проживання (для дітей, які не досягли 16 років та громадян, які мають паспорт громадянина України у формі картки)
 6. Квитанція про сплату адміністративного збору (крім зняття по суду, по відчудженню, по смерті) або роздрукована квитанція з використанням програмного продукту "check" або інформацію (реквізити платеж) про сплату адміністративного збору в будь-якій формі
 7. У зв'язку з вибуттям на постійне проживання за кордон подається повідомлення від територіального органу ДМСУ аба закордонної дипломатичної установи про необхідність зняття з реєстрації місця проживання в Україні
 8. Заява-згода на обробку персональних даних   Завантажити  (35 KB)
 9. Для зняття з реєстрації померлої особи подається:
 10. Заява для зняття з реєстрації місця проживання померлого/померлої   Завантажити  (29 KB)
 11. Свідоцтво про смерть
 12. Для зняття за рішенням суду подається:
 13. Заява про зняття з реєстрації за рішенням суду   Завантажити  (51 KB)
 14. Рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про зняття з реєстрації місця проживання особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою
 15. Для зняття з реєстрації внаслідок відчудження подається:
 16. Заява про зняття з реєстрації місця проживання у зв'язку з відчуженням майна, закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення   Завантажити  (21 KB)
 17. Документи, які свідчать про припинення підстав на право користування житловим приміщенням внаслідок його відчудження
 18. У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування)
 19. Зняття з реєстрації місця проживання ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ,осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки і піклування
 20. У разі подання заяви ПРЕДСТАВНИКОМ особи додатково подаються:
 21. - документ, що пісвідчує особу представника
 22. - документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли- заява подається законними представниками малолітньої дитини- батьками (усиновлювачами)
 23. Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника(батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники або інші законні представники для осіб, які не досягли шістнадцятирічного віку, осіб, які визнані судом обмежено дієздатними або недієздатним) здійснюється за згодою інших законних представників
 24. Документи приймаються за наявності документу, що посвідчує особу заявника

Платність:

Платність надання адміністративної послуги: Платно

 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати - 13,60 грн.;

·         0,0255 розміру мінімальної заробітної плати -у разі звернення особи з порушенням встановленого законом строку - 40,80 грн.

·         Реквізити рахунку:

·         Отримувач: УК  м. Харкові/м. Харків/22012500

·         Код отримувача: 37999649

·         Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)

·         МФО: 899998

·         Номер рахункуUA178999980334129879000020002

·         Код класифікації доходів бюджету: 22012500

·         Найменування плати: Плата за надання інших адміністративних послуг- за реєстрацію місця проживання

Можлива сплата адмінзбору через POS-термінал

·         У разі  реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу.

Для зняття з реєстрації померлої особи, за рішенням суду, внаслідок відчудження адміністративний збір не стягується.            

 

Спосіб отримання послуги:

 Особисто, законний або уповноважений представник у разі наявності належним чином оформленої довіреності 

Строк надання адміністративної послуги:

1 день

3 робочих дня (у разі подачі документів в ЦНАП м. Харкова (Гімназійна набережна, 26 (пп.40,46 Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг м. Харкова)

 

Нормативні акти, які регламентують надання адміністративної послуги

Закони України:

 1. Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
 2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
 3. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг»
 4. Закон Укаїни "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Укаїну громадян України"

Акти Кабінету Міністрів України:

 1. Постанова КМУ від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру»
 2. Постанова КМУ від 24.12.2019 № 1113 "Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення проекту перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продукту "check"»

Акти центральних органів виконавчої влади:

 1. Наказ МВС від 16.08.2016 №816 "Про затвердження Порядку провадження за заявами про оформлення документів для виїзду громадян України за кордон на постійне проживання", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 вересня 2016 року за №1241/29371   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1241-16
 2. Наказ МЗС від 22.12.2017 №573 "Про затвердження Порядку провадження в закордонних дипломатичних установах Укаїни за заявами про оформлення документів для залишення на постійне проживання за кордоном громадян України, які виїхали за кордон тимчасово", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 січня 2018 року за №77/31529   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0077-18

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:

 1. Закон України «Про адміністративні послуги»   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
 2. Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»   http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
 3. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України"   http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1774-19/page2

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги:

 1. Особа не подала документів або інформації, необхідних для реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання (утому числі, у разі не підтвердження за допомогою програмного продукту "check" інформації про сплату адміністративного збору
 2. Подані документи є недійсними або у них міститься недостовірна інформація
 3. Для зняття з реєстрації звернулась особа, яка не досягла 14-річного віку
 4. Рішення про відмову в знятті з реєстрації місця проживання приймається в день отримання документів від центру надання адміністативних послуг шляхом зазначення у заяві про зняття з реєстрації місця проживання підстав відмови. Зазначена заява повертається особі або її представнику

Інформаційні картки

 1. Інформаційна_картка.pdf   Завантажити  (6 MB)