Зняття з реєстрації місця проживання/перебування

Строк надання послуги:

1 день

3 робочих дня (у разі подачі документів в ЦНАП м. Харкова (Гімназійна набережна, 26 (пп.40,46 Регламенту роботи Центру надання адміністративних послуг м. Харкова)

 

Суб’єкт надання адміністративної послуги:

Управління реєстрації місця проживання Департаменту реєстрації Харківської міської ради

Категорія заявників

 

Громадяни України, іноземці, особи без громадянства, місце проживання яких зареєстроване в м. Харкові

 

Центри надання адміністративних послуг, у яких можливо отримати послугу

 • Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)
 • ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)
 • ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)
 • ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)
 • ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)
 • ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)
 • ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)
 • ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Плеханівська, 42)
 • ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)
 • Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)
 • ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)

Документи, які подаються

 • Документи, які свідчать про припинення підстав на право користування житловим приміщенням внаслідок його відчуження
 • У зв'язку з вибуттям на постійне проживання за кордон подається повідомлення від територіального органу ДМСУ аба закордонної дипломатичної установи про необхідність зняття з реєстрації місця проживання в Україні
 • Документи приймаються за наявності документу, що посвідчує особу заявника
 • Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника(батьки (усиновлювачі), опікуни, піклувальники або інші законні представники для осіб, які не досягли шістнадцятирічного віку, осіб, які визнані судом обмежено дієздатними або недієздатним) здійснюється за згодою інших законних представників
 • - документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли- заява подається законними представниками малолітньої дитини- батьками (усиновлювачами)
 • У разі подання заяви ПРЕДСТАВНИКОМ особи додатково подаються:
 • - документ, що пісвідчує особу представника
 • Заява про зняття з реєстрації місця проживання у зв'язку з відчуженням майна, закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового приміщення

  Завантажити (21 KB)

 • Для зняття з реєстрації внаслідок відчуження подається:
 • Рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про зняття з реєстрації місця проживання особи, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою
 • Заява про зняття з реєстрації за рішенням суду

  Завантажити (51 KB)

 • Для зняття за рішенням суду подається:
 • Свідоцтво про смерть
 • Заява для зняття з реєстрації місця проживання померлого/померлої

  Завантажити (29 KB)

 • Для зняття з реєстрації померлої особи законний представник (член родини померлого) подає:
 • Заява-згода на обробку персональних даних

  Завантажити (35 KB)

 • Квитанція про сплату адміністративного збору (крім зняття по суду, по відчудженню, по смерті) або роздрукована квитанція з використанням програмного продукту "check" або інформацію (реквізити платеж) про сплату адміністративного збору в будь-якій формі
 • Раніше видана довідка (витяг) про реєстрацію місця проживання (для дітей, які не досягли 14 років та громадян, які мають паспорт громадянина України у формі картки)
 • Документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання. Якщо дитина не досягла 14-річного віку, подається свідоцтво про народження
 • • Для зняття з реєстрації місця проживання особа або її представник подає:
 • Зняття з реєстрації місця проживання ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ,осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки і піклування
 • Заява особи про її зняття з реєстрації

  Завантажити (34 KB)

 • Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку) (подається оригінал з відміткою зняття з військового обліку в районному (міському) військовому комісаріаті)

  докладніше

 • Подання заяви про зняття із зареєстрованого місця проживання (перебування) дитини віком до 14 років або особи, визнаної судом обмежено дієздатною або недієздатною, здійснюється одним із батьків або інших законних представників такої особи за згодою іншого з батьків чи законних представників;
 • Зняття із зареєстрованого місця проживання (перебування) дитини віком від 14 до 18 років здійснюється за згодою її батьків або інших законних представників чи одного з них.

Платність надання адміністративної послуги

1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року  - 37,22 грн.

·         Реквізити рахунку:

·         Отримувач ГУК Харків обл/МТГ Харкiв/22012500

·         Код отримувача:37874947

·         Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)

·         МФО: 899998

 Номер рахункуUA888999980334139879000020649

·         Код класифікації доходів бюджету: 22012500

·         Найменування плати: Плата за надання інших адміністративних послуг- за реєстрацію місця проживання

Можлива сплата адмінзбору через POS-термінал

·        У разі  реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу.

 

      Для зняття з реєстрації померлої особи, за рішенням суду, внаслідок відчудження адміністративний збір не стягується.      

Спосіб отримання послуги

Особисто, законний або уповноважений представник у разі наявності належним чином оформленої довіреності 

Результат надання адміністративної послуги

 Зняття з реєстрації місця проживання/перебування

Нормативні акти, які регламентують надання адміністративної послуги

Закони України:

Акти Кабінету Міністрів України:

Акти центральних органів виконавчої влади:

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

 • Рішення про відмову в знятті з реєстрації місця проживання приймається в день отримання документів від центру надання адміністативних послуг шляхом зазначення у заяві про зняття з реєстрації місця проживання підстав відмови. Зазначена заява повертається особі або її представнику
 • Для зняття з реєстрації звернулась особа, яка не досягла 14-річного віку
 • Подані документи є недійсними або у них міститься недостовірна інформація
 • Особа не подала документів або інформації, необхідних для реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання (утому числі, у разі не підтвердження за допомогою програмного продукту "check" інформації про сплату адміністративного збору

Інформаційні картки