dozvil news image

Продовжуємо відновлювати адміністративні послуги в ЦНАП м.Харкова!

18 вересня 2022

В ЦНАП м. Харкова +20 послуг у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки.

Продовжуємо набирати обертів, відновлюючи адміністративні послуги, яких до речі вже 157 :

№пп

Назва адміністративної послуги

 

Адміністративні послуги у сфері нерухомого майна та будівництва

1.

Реєстрація повідомлення про початок виконання підготовчих робіт

2.

Реєстрація повідомлення про початок виконання будівельних робіт

3.

Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації

4.

Припинення права на початок виконання підготовчих робіт, набутого на підставі повідомлення, за заявою замовника

5.

Припинення права на початок виконання будівельних робіт, набутого на підставі повідомлення, за заявою замовника

6.

Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт

7.

Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт

8.

Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт

9.

Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт

10.

Внесення змін до декларації про готовність об'єкта до експлуатації

11.

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки (внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки)

12.

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

 

Адміністративні послуги у сфері реєстрації  місця проживання

13.

Отримання довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідки про склад сім’ї)

14.

Отримання довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні осіб (довідки про склад сім'ї) станом на відповідну дату

15.

Отримання інформаційної довідки з Реєстру територіальної громади міста Харкова про осіб, місце проживання/перебування яких зареєстровано за запитуваною адресою станом на відповідну дату

16.

Отримання інформаційної довідки з Реєстру територіальної громади міста Харкова

17.

Отримання інформації про себе з Реєстру територіальної громади міста Харкова

18.

Видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, які мешкають у приватному домоволодінні

 

Адміністративні послуги у сфері спорту та захисту дітей

19.

Видача посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї

20.

Продовження строку дії посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї

21.

Присвоєння спортсменам ІІ та ІІІ спортивних розрядів

22.

Присвоєння спортсменам розряду «Кандидат у майстри спорту України»

23.

Присвоєння спортсменам І спортивного розряду

 

Адміністративні послуги у сфері протипожежної безпеки

24.

Декларація відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

 

Адміністративні послуги у сфері реклами

25.

Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами

26.

Анулювання строку дії пріоритету

27.

Внесення змін у дозвіл на розміщення зовнішньої реклами

28.

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами

29.

Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами

30.

Продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами

31.

Продовження строку дії пріоритету

 

Адміністративні послуги у сфері благоустрію

32.

Дозвіл на порушення об'єктів благоустрою (анулювання)

33.

Дозвіл на порушення об'єктів благоустрою (переоформлення)

34.

Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою

 

Адміністративні послуги у сфері  сільського господарства 

35.

Реєстрація пасіки 

36.

Видача дозволу на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого випромінювання

37.

Видача дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого випромінювання

38.

Видача експлуатаційного дозволу для операторів ринку, що провадять діяльність з виробництва та/або зберігання харчових продуктів тваринного походження

39.

Видача експлуатаційного дозволу з переробки неїстівних продуктів тваринного походження

40.

Анулювання експлуатаційного дозволу операторам ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження

41.

Видача експлуатаційного дозволу на потужність оператора ринку з виробнитва та обігу кормів

 

Адміністративні послуги у сфері  кватирного обліку та приватизації нерухомого майна

42.

Визнання громадян наймачами займаної житлової площі після зміни статусу гуртожитку на житловий будинок

43.

Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

44.

Визнання громадян наймачами займаних жилих приміщень комунального/відомчого житлового фонду

45.

Видача довідки про перебування у реєстрах громадян, які виявили бажання і мають право на отримання доступного житла

46.

Повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій

 

Адміністративні послуги у сфері оформлення паспортних документів

47.

Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку

 

Адміністративні послуги у сфері  небезпечних речовин, відходів та викидів

48.

Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

49.

Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об'єктів другої та третьої групи

50.

Переоформлення дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об`єктів другої та третьої групи

51.

Видача висновку з оцінки впливу на довкілля

52.

Затвердження паспорта місця видалення відходів

53.

Затвердження реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів

54.

Дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

 

Адміністративні послуги у сфері лісового господарства

55.

Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток) на рубки головного користування

 

Адміністративні послуги у сфері реєстрації фізичних осіб-підприємців

56.

Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

57.

Державна реєстрація фізичної особи підприємцем

58.

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням

59.

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

60.

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

61.

Виправлення помилки, допущеної у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

 

Адміністративні послуги у сфері реєстрації юридичних осіб

62.

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

63.

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського формування)

64.

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування)

65.

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування)

66.

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

67.

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)

68.

Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування)

69.

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування)

70.

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського формування)

71.

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

72.

Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування)

73.

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування)

74.

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)

75.

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (крім громадського формування)

76.

Виправлення помилки, допущеної у відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

77.

Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця

 

Адміністративні послуги у сфері  приватизації нерухомого майна

78.

Видача свідоцтва про право власності на житло

79.

Видача довідки про невикористання права на приватизацію державного житлового фонда

80.

Внесення змін до свідоцтва про право власності

81.

Видача дубліката свідоцтва про право власності

 

Адміністративні послуги у сфері реєстрації громадських формувань

 

Громадські об’єднання:

82.

Державна реєстрація створення громадського об’єднання

83.

Державна реєстрація включення відомостей про громадське об'єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

84.

Державна реєстрація рішення про виділ громадського об'єднанняДержавна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об'єднання

85.

Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його реорганізації

86.

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об'єднання

87.

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

88.

Державна реєстрація рішення про припинення громадського об'єднання

89.

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об'єднання

90.

Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його ліквідації

91.

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання

92.

Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання

93.

Державна реєстрація включення відомостей про громадське об'єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

 

Структурні утворення політичної партії

94.

Державна реєстрація створення структурного утворення політичної партії

95.

Державна реєстрація включення відомостей про структурне утворення політичної партії, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

96.

Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

97.

Державна реєстрація рішення про припинення структурного утворення політичної партії

98.

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії

99.

Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його ліквідації

100.

Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його реорганізації

101.

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення структурного утворення політичної партії

 

Професійні спілки

102.

Державна реєстрація створення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

103.

Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку, об’єднання професійних спілок, організацію професійних спілок, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

104.

Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

105.

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

106.

Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

107.

Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті ліквідації

108.

Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті реорганізації

109.

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок

 

Творчі спілки

110.

Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки

111.

Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

112.

Державна реєстрація змін до відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

113.

Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки

114.

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, територіального осередку творчої спілки

115.

Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації

116.

Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті реорганізації

117.

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки

 

Організації роботодавців

118.

Державна реєстрація створення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

119.

Державна реєстрація включення відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

120.

Державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

121.

Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів

122.

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

123.

Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації

124.

Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації

125.

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

 

Територіальні громади

126.

Державна реєстрація статуту територіальної громади

127.

Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади

128.

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної громади

129.

Скасування державної реєстрації статуту територіальної громади

 

Адміністративні послуги у сфері земельних відносин

130.

Рішення щодо надання земельної ділянки у користування (оренду чи постійне користування) або про передачу у власність для експлуатації та обслуговування будівель і споруд ( крім самочинно збудованих )

131.

Рішення щодо передачі у власність та надання в оренду громадянам земельних ділянок для будівництва та (або) обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд; обслуговування індивідуального гаража

132.

Рішення щодо передачі у власність та надання в оренду громадянам земельних ділянок (для ведення садівництва)

133.

Рішення щодо продажу земельних ділянок юридичним та фізичним особам

 

Адміністративні послуги для водіїв

134.

Обмін або видача в зв'язку з втратою (викрадення) посвідчення водія на право керування транспортними засобами (без складання іспиту)

 

Адміністративні послуги у сфері освіти

135.

Ліцензування освітньої діяльності

 

Адміністративні послуги у сфері реєстрації актів цивільного стану

136.

Державна реєстрація розірвання шлюбу

 

Адміністративні послуги для батьків

137.

Комплексна послуга «єМалятко»

 

Адміністративні послуги у сфері підвищеної небезпеки

138.

Відомча реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

139.

Перереєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

140.

Зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

141.

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці

142.

Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

143.

Анулювання дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

144.

Тимчасова реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

145.

Перереєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

146.

Тимчасова реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

147.

Реєстрація зміни відомостей у декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці

148.

Переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення

149.

Видача гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення

150.

Видача свідоцтва на придбання вибухових матеріалів промислового призначення

151.

Видача свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів промислового призначення

152.

Зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

153.

Реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів

154.

Виключення об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки в Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки

155.

Реєстрація об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки в Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки

156.

Продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

157.

Реєстрація декларації безпеки об'єкта підвищеної небезпеки

Нагадуємо, прийом здійснюється за попередньою реєстрацією в електронній черзі через:

- вебсайт за посиланням https://dozvil.kh.ua/queue 
- Call-центр 0800-304-304 (безкоштовний-багатоланковий)
- чат-бот телеграмм https://t.me/CNAPKharkiv_bot

Ми сильні, бо ми єдині!